Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Ân Điển Của Hy Vọng Mới

Ngày 29 – Ân Điển Của Hy Vọng Mới

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi sự phản bội của dân Y-sơ-ra-ên đối với Đức Chúa Trời đã trở nên quá tồi tệ, Đức Chúa Trời đã dấy lên dân Phi-li-tin để trừng phạt họ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Đức Chúa Trời cũng đang chuẩn bị cho sự ra đời của Sam-sôn, vị thẩm phán tiếp theo, người sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Các Quan Xét 13:1-14

1 Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân Phi-li-tin trong bốn mươi năm. 2 Có một người ở Xô-rê-a thuộc bộ tộc Đan, tên là Ma-nô-a. Vợ ông hiếm muộn, không có con. 3 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với nàng và nói: “Nầy, ngươi vốn hiếm muộn, không có con, nhưng ngươi sẽ thụ thai và sinh một bé trai. 4 Vậy, từ nay hãy thận trọng, chớ uống rượu hay là thức uống có men, và cũng đừng ăn vật gì không tinh sạch, 5 vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một bé trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, vì đứa trẻ nầy sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời từ trong lòng mẹ. Chính nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin.” 6 Người đàn bà đi thuật lại với chồng: “Một người của Đức Chúa Trời đã đến với tôi, diện mạo người ấy rất đáng sợ, giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời. Tôi không dám hỏi người ấy từ đâu đến, và người ấy cũng không cho biết tên. 7 Nhưng người ấy có nói với tôi: ‘Nầy, ngươi sẽ thụ thai và sinh một bé trai. Vậy bây giờ, chớ uống rượu hay thức uống có men, và cũng đừng ăn vật gì không tinh sạch, vì đứa bé đó sẽ làm người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời.’” 8 Ma-nô-a cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: “Lạy Chúa! Xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống, lại đến với chúng con, để dạy chúng con phải làm gì cho đứa bé sẽ sinh ra!” 9 Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Ma-nô-a. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến với người nữ khi nàng đang ngồi ngoài đồng; còn Ma-nô-a, chồng nàng, không có ở đó với nàng. 10 Người đàn bà liền chạy đến thuật cho chồng: “Kìa, người đã đến với tôi hôm trước, nay lại hiện đến.” 11 Ma-nô-a vội vàng đi theo vợ mình, và khi đến gần người ấy thì hỏi rằng: “Ông có phải là người đã phán dặn với vợ tôi chăng?” Người ấy đáp: “Phải, chính ta”. 12 Ma-nô-a tiếp: “Khi lời ông được ứng nghiệm, thì đứa trẻ phải tuân theo luật nào, và nó phải làm những gì?” 13 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ma-nô-a rằng: “Vợ ngươi phải kiêng cữ mọi điều ta đã dặn. 14 Nàng chớ nên ăn bất cứ vật gì từ vườn nho, chớ uống rượu hay là thức uống có men, và cũng đừng ăn vật gì không tinh sạch. Nàng phải tuân giữ mọi điều ta đã phán dặn.”

Suy ngẫm và hiểu 

Khi một thẩm phán mới không xuất hiện, lại một lần nữa dân Y-sơ-ra-ên rời bỏ Đức Chúa Trời và trong 40 năm Đức Chúa Trời phó Y-sơ-ra-ên dưới sự cai trị của dân Phi-li-tin (c.1-12). Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không hoạch định điều gì cho Y-sơ-ra-ên. Ngài đã hứa ban một con trai cho Ma-nô-a, một người cùng với vợ mình không thể thụ thai được, và phán với Ma-nô-a rằng Ngài sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên qua con đó. Sau đó Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Ma-nô-a nuôi dạy con trai của ông làm người Na-xi-rê (c.3-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-7 Đức Chúa Trời hứa ban một con trai với một người phụ nữ bị vô sinh. Đây cũng là lời hứa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, những người đang đau khổ. Thông qua việc gieo hạt giống của sự sống mới ở đất Y-sơ-ra-ên, nơi chỉ có tuyệt vọng và bất lực, Đức Chúa Trời đã cho phép dân Y-sơ-ra-ên nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Ngày nay, có phải cộng đồng và đất nước của chúng ta đang sống trong một thời đại của sự không có kết quả, nơi mà bông trái của sự công chính và thánh khiết không thể sinh ra, hay không? Lý do khiến có hy vọng trong chúng ta là vì có lời hứa của Đức Chúa Trời, Đấng đã phán với chúng ta: “Con sẽ thụ thai và sinh một con trai”.

C.8-14 Đức Chúa Trời đã phán với Ma-nô-ê và vợ ông cách mà họ nên nuôi dạy con trai mình. Chúng ta và con cái chúng ta có nhận được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời về cách mà chúng ta nên sống đời sống hằng ngày của mình không?

Tham khảo

13:6: Một người của Đức Chúa Trời đã chỉ định làm tiên tri ở chỗ nào đó trong Cựu Ước (Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:1; 1 Sa-mu-ên 2:27; 1 Các Vua 17:18). Lúc đầu, mẹ của Sam-sôn có lẽ đã nghĩ mình đang nói chuyện với một vị tiên tri, nhưng bà nhanh chóng nhận ra người này là người còn lớn hơn cả tiên tri nữa.

Cầu nguyệnLạy Cha! Khi Ngài thấy chúng con trong sự hủy hoại và tuyệt vọng, xin hãy ban cho chúng con ân điển của hy vọng mới của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 7-9

Bình Luận:

You may also like