Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Lời Khẩn Hứa Bất Cần, Hậu Quả Thảm Thương

Ngày 27 – Lời Khẩn Hứa Bất Cần, Hậu Quả Thảm Thương

by SU Việt Nam
30 đọc

Ngay cả Giép-thê, được biết đến là một người có đức tin đối với các thế hệ tương lai (Hê-bơ-rơ 11:32-34), đã trở nên quen thuộc với của lễ hy sinh của con người (một thực tế văn hóa dân Ca-na-an). Điều này cho thấy tình trạng thuộc linh tăm tối và ảm đạm trong thời của Các Thẩm Phán là thể nào.

Các Quan Xét 11:29-40

29 Bấy giờ, Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Giép-thê, ông đi qua Ga-la-át và Ma-na-se, đến Mích-pa thuộc Ga-la-át, rồi từ Mích-pa thuộc Ga-la-át, ông vượt qua lãnh thổ dân Am-môn. 30 Giép-thê khấn hứa với Đức Giê-hô-va rằng: “Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay con thì khi thắng trận trở về, 31 bất cứ người hay vật nào từ cửa nhà con ra đón rước con, thì người hay vật ấy sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va, và con sẽ dâng làm tế lễ thiêu.” 32 Giép-thê vượt sang lãnh thổ dân Am-môn và Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay ông. 33 Ông đánh bại chúng từ A-rô-e đến vùng phụ cận của Mi-nít, cho đến tận A-bên Kê-ra-mim, và chiếm được hai mươi thành. Dân Am-môn bị đại bại và chịu khuất phục trước dân Y-sơ-ra-ên. 34 Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-pa, và kìa, con gái ông cầm trống nhỏ và nhảy múa đón rước ông. Nàng là con một của ông, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác. 35 Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình và nói: “Ôi! Con gái của cha, con làm cha khốn khổ vô cùng! Con thuộc vào số những kẻ làm cha rối trí! Vì cha có mở miệng khấn hứa với Đức Giê-hô-va và không thể nuốt lời.” 36 Nàng thưa: “Cha ôi, nếu cha đã mở miệng khấn hứa với Đức Giê-hô-va, xin cứ làm cho con đúng như lời cha đã hứa, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo trả dân Am-môn, kẻ thù của cha rồi.” 37 Nàng lại nói với cha mình rằng: “Con xin cha điều nầy: Cha hoãn cho con hai tháng, con sẽ đi vào miền đồi núi để cùng chị em bạn khóc về thân phận trinh nữ của con.” 38 Giép-thê nói: “Con cứ đi!” Rồi ông để nàng đi trong hai tháng. Nàng đi với các bạn, và khóc cho thân phận trinh nữ của mình trên núi. 39 Sau hai tháng, nàng trở về với cha mình, và ông thực hiện điều ông đã khấn hứa về nàng. Nàng chẳng biết người nam nào. Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên có tục lệ nầy: 40 Mỗi năm, các cô gái Y-sơ-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày.

Suy ngẫm và hiểu 

Nỗ lực của Giép-thê để giải quyết vấn đề một cách hòa bình đã thất bại, và vì thế cuộc chiến bắt đầu. Đức Chúa Trời đã sai Thần của Ngài đến trên Giép-thê khi ông đi ra chiến trận. Điều này lẽ ra đã đủ cho Giép-thê rồi, thế mà Giép-thê lại khấn hứa rằng nếu ông chiến thắng trong trận chiến này thì ông sẽ dâng bất cứ ai là người đầu tiên ra cửa khi ông trở về. Hậu quả bi thảm của lời khấn hứa bất cẩn này là Giép-thê phải dâng chính con gái mình, vì chính cô là người đi ra chào mừng ông trước tiên khi ông chiến thắng trở về (c.29-40).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.29, 32-33 Bằng cách sai Thần của Ngài đến trên Giép-thê, Đức Chúa Trời đã xác nhận với Giép-thê là thẩm phán của Y-sơ-ra-ên. Mặc dù Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ không giải cứu Y-sơ-ra-ên nữa, nhưng là Đức Chúa Trời hay thương xót, Ngài không thể chịu đựng được khi thấy dân Ngài chịu đau đớn và vì thế lại một lần nữa, Ngài đã gửi đến cho Y-sơ-ra-ên một người giải cứu. Điều này lại minh chứng rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài là bao la, nhiệt huyết và ấm áp.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30-31 Trước khi Giép-thê đi đánh trận, ông đã đưa ra một lời khấn hứa bất cẩn và thiếu suy nghĩ vì ông đầy ham muốn chiến thắng. Đây là một thái độ bất tín trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Thần Ngài là một dấu hiệu của chiến thắng rồi. Đó cũng chính là thái độ của một người ngoại đang cố gắng thương lượng với Đức Chúa Trời.

Tham khảo

11:35 cha không thể nuốt lời. Thề nguyện là vấn đề uy nghiêm, chỉ được thực hiện với Đức Chúa Trời. Mọi người không bị buộc phải đưa ra lời thề nguyện, nhưng nếu thề rồi thì họ phải giữ lời trong những hoàn cảnh bình thường (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21-23; 15:4; Truyền Đạo 5: 4-5). Nhưng bất kỳ lời thề nào kết thúc trong tội lỗi thì không bị trói buộc; việc giữ nó không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được, và luật của người Lê-vi được đưa ra cho những trường hợp như thế (Lê-vi Ký 5:4-6). Việc dâng người làm tế lễ là một sự ghê tởm, và lẽ ra Giép-thê không nên tiếp tục giết con gái mình.

Cầu nguyệnLạy Cha thiên thượng, xin hãy giúp chúng con không mang đến cho cộng đồng của chúng con những rắc rối với những lời khấn hứa làm ô uế sự thánh khiết của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 1-3

Bình Luận:

You may also like