Browsing: ô uế

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Trong các thành phố bãi rác đã trở thành nơi nuôi sống một số người. Tuy nhiên không ai muốn sống mãi trên bãi rác hôi thối nhơ bẩn cả.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Có lúc, khi những người trung tín và đáng kính không có nơi nào dể đi, và có quá nhiều kẻ ác với những câu chuyện đường mật và những lời ngạo mạn của họ, tác giả Thi thiên trông đợi những lời chân thật, thánh sạch của Đức Chúa Trời.