Home Tôi Viết XÁC THỊT – HỒN PHÁCH

XÁC THỊT – HỒN PHÁCH

by Thanh Tân
30 đọc

Bình thường sống kiếp người ta .
Tấm lòng biết Chúa hóa ra phi thường.
Con người thoát khỏi kiếp xương.
Phần hồn thì được Chúa thương giữ gìn.
Ai ơi hãy giữ Đức Tin.
Jesus danh Chúa tin tôn muôn Đời !

Nguyễn Hữu Tới

Bình Luận:

You may also like