Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Làm Như Chúa Đã Phán DẶn

Ngày 21 – Làm Như Chúa Đã Phán DẶn

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi những người thợ của Y-sơ-ra-ên làm những phần còn lại của lễ phục các thầy tế lễ, Môi-se đã kiểm tra tất cả những thứ đã làm xong, đảm bảo rằng chúng được làm như Đức Chúa Trời truyền dặn, và chúc phước cho những người thợ.

Xuất Ai Cập Ký 39:22-43

22 Họ cũng may áo dài của ê-phót toàn bằng sợi màu xanh. 23 Cổ áo dài nằm chính giữa áo như cổ áo giáp và có viền chung quanh để khỏi bị tưa. 24 Trên lai áo, họ thắt những trái lựu bằng sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, 25 và làm những cái chuông nhỏ bằng vàng ròng gắn xen kẽ giữa hai trái lựu, vòng theo suốt lai áo; 26 nghĩa là cứ một trái lựu đến một cái chuông rồi một trái lựu, đính vòng quanh lai áo hành lễ, như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 27 Họ cũng may cho A-rôn và các con trai người những áo lót bằng vải gai mịn 28 cùng với mũ, khăn chít và quần lót; tất cả đều bằng vải gai mịn. 29 Dây thắt lưng được thêu mỹ thuật bằng sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 30 Họ cũng làm một thẻ như vương hiệu thánh bằng vàng ròng, khắc trên đó những chữ: “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.” như cách người ta khắc con dấu, 31 rồi buộc thẻ đó bằng một sợi dây màu xanh để giữ chặt trên mũ, như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 32 Như vậy, tất cả công việc của Đền Tạm, tức là Lều Hội Kiến, đã được hoàn tất. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm mọi việc đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 33 Họ đem Đền Tạm đến cho Môi-se: lều và các dụng cụ của lều, móc, ván, thanh ngang, trụ và lỗ trụ; 34 tấm bạt bằng da chiên đực nhuộm đỏ, tấm bạt bằng da cá nược, và bức màn che Nơi Chí Thánh; 35 Hòm Chứng Ước có đòn khiêng, và nắp thi ân; 36 bàn và đồ dùng của bàn và bánh cung hiến; 37 chân đèn bằng vàng ròng có các đèn đã được sắp xếp, các đồ dùng của chân đèn và dầu thắp, 38 bàn thờ bằng vàng, dầu xức, hương thơm, tấm màn cho cửa lều; 39 bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiêng, các dụng cụ của bàn thờ, bồn và chân bồn; 40 các tấm rèm của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn cửa hành lang, dây, cọc, và tất cả các dụng cụ cho việc tế lễ của Đền Tạm và Lều Hội Kiến; 41 các lễ phục bằng hàng dệt dành cho việc phụng vụ trong Nơi Thánh, bộ áo thánh cho thầy tế lễ A-rôn, và những lễ phục của các con trai người để thi hành chức vụ tế lễ. 42 Dân Y-sơ-ra-ên đã hoàn tất mọi việc đúng như những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 43 Môi-se xem xét tất cả các công việc và thấy họ đã hoàn tất đúng như lời Đức Giê-hô-va truyền dạy. Vậy Môi-se chúc phước cho họ. 

Suy ngẫm và hiểu

Việc xây dựng Đền Tạm được hoàn tất bằng việc làm những phần còn lại của lễ phục các thầy tế lễ. Thấy rằng mọi thứ được làm hoàn toàn theo như Đức Chúa Trời đã truyền bảo, Môi-se đã chúc phước cho những người thợ. Sự chúc phước của Môi-se cũng giống như phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho cõi tạo vật của Ngài khi Ngài thấy tất cả đều được hoàn thành theo như ý định của Ngài trong Sáng Thế Ký 2 (c.22-43).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-34 Khi những người thợ của Y-sơ-ra-ên hoàn tất công việc của mình cho Đền Tạm, Môi-se đã kiểm tra tất cả để xác nhận rằng chúng được làm theo như Đức Chúa Trời truyền dặn, và sau đó ông chúc phước cho những người thợ. Sẽ đến một ngày Chúa sẽ kiểm tra kỹ lưỡng liệu chúng ta có được gây dựng như một nơi (Đền Tạm) cho Chúa ngự ở trong hay không. Sau đó Đức Chúa Trời sẽ quyết định giữa sự ban phước và cơn thịnh nộ. Cũng tương tự với cộng đồng của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ kiểm tra một cách cẩn thận xem liệu chúng ta có được gây dựng như là một cộng đồng lành mạnh mà Ngài có thể vui mừng ngắm nhìn hay không. Vì thế, thay vì tập trung vào những cách thức của con người để tăng trưởng, chúng ta phải lắng nghe một cách sâu sắc lời của Đức Chúa Trời cho cộng đồng của chúng ta và vâng theo. Hãy đừng quên rằng điều này có thể quyết định số phận của cộng đồng chúng ta.

Tham khảo   

39:32-43 Phần này thuật lại thực tế là dân sự đã hoàn thành tất cả mọi công việc của Đền Tạm (c.32) và sau đó mang những vật đó đến cho Môi-se (c.33-41). Nó được mô tả qua những câu lặp lại nhấn mạnh rằng dân Y-sơ-ra-ên làm theo tất cả những gì Chúa đã phán dặn (c.32, 42-43; xem 40:16).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống đời sống của chúng con, điều sẽ nhận được sự ngợi khen vào ngày Ngài thẩm định, vì đã làm mọi điều như Ngài phán dặn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 13-15

Bình Luận:

You may also like