Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Việc May Lễ Phục Cho Các Thầy Tế Lễ

Ngày 20 – Việc May Lễ Phục Cho Các Thầy Tế Lễ

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người thợ của Y-sơ-ra-ên đã may lễ phục cho thầy tế lễ và may ê-phót cho thầy tế lễ thượng phẩm, cũng như hai viên đá được gắn vào đai ở vai của ê-phót và tấm che ngực.

Xuất Ai Cập Ký 39:1-21

1 Họ dùng chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm để may lễ phục bằng hàng dệt dành cho việc phụng vụ trong Nơi Thánh. Họ may bộ lễ phục thánh cho A-rôn như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 2 Họ may ê-phót bằng sợi gai mịn, kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm. 3 Họ cán vàng thành lá mỏng và cắt thành từng sợi rồi may xen vào sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, một cách rất mỹ thuật. 4 Họ may cầu vai cho ê-phót, đính hai đầu vào ê-phót. 5 Đai thắt ngoài ê-phót được may cùng một cách và chất liệu như ê-phót, tức là sợi kim tuyến, sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 6 Họ chuẩn bị các viên ngọc mã não để khảm vào khuôn khảm bằng vàng và khắc tên các con trai Y-sơ-ra-ên lên các viên ngọc như cách người ta khắc con dấu. 7 Họ gắn các viên ngọc đó trên cầu vai ê-phót như là những viên ngọc kỷ niệm về con trai Y-sơ-ra-ên, theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 8 Họ cũng làm bảng đeo ngực rất mỹ thuật như công việc của ê-phót, tức là làm bằng kim tuyến, sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía, và đỏ thắm. 9 Bảng đeo ngực có hình vuông và may hai lớp, dài một gang tay, rộng một gang tay. 10 Họ đính lên đó bốn hàng ngọc: hàng thứ nhất có ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu; 11 hàng thứ nhì có ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương; 12 hàng thứ ba có ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh; 13 hàng thứ tư có ngọc hoàng bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các viên ngọc nầy đều được khảm vào khuôn khảm bằng vàng. 14 Tổng số ngọc đó là mười hai viên, tương ứng với tên các con trai Y-sơ-ra-ên. Mỗi viên ngọc có khắc tên của một trong mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên, như người ta khắc con dấu vậy. 15 Trên bảng đeo ngực, họ làm các sợi dây chuyền bằng vàng ròng xoắn như dây thừng. 16 Họ cũng làm hai cái khuôn khảm và hai cái khoen bằng vàng, rồi gắn hai khoen đó vào hai góc của bảng đeo ngực. 17 Họ xâu hai sợi dây chuyền vàng vào hai khoen ở góc trên của bảng đeo ngực 18 và gắn hai đầu kia của hai sợi dây chuyền vào khuôn khảm, tức là gắn phía trước cầu vai của ê-phót. 19 Sau đó họ làm hai khoen vàng khác và gắn chúng vào hai góc dưới của bảng đeo ngực, phía trong ê-phót. 20 Họ còn làm hai khoen vàng khác nữa và gắn chúng trước phần dưới của cầu vai ê-phót, ngay chỗ giáp mối phía trên đai thắt của ê-phót. 21 Họ dùng một sợi dây màu xanh buộc các khoen của bảng đeo ngực với các khoen ê-phót, như thế bảng đeo ngực dính với đai thắt, không bị rớt khỏi ê-phót như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy tế lễ, những người đến trước Đức Chúa Trời làm những người đại diện cho dân sự, phải mặc những lễ phục đặc biệt. Những lễ phục này được gọi là “lễ phục thánh”. Những người thợ của Y-sơ-ra-ên may lễ phục cho các thầy tế lễ, giống như việc làm Đền Tạm, theo như lời của Đức Chúa Trời. Bằng cách này, dân Y-sơ-ra-ên quăng xa sự không tôn kính của họ khi làm tượng bò con bằng vàng và bắt đầu biến đổi thành dân có đức tin, những người vâng theo lời của Đức Chúa Trời (c.1-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Các lễ phục của các thầy tế lễ là thánh khiết. Điều này là bởi vì chúng là những trang phục được Đức Chúa Trời biệt riêng. Tương tự, trang phục chúng ta mặc cũng phải được thánh khiết. Hãy mặc lấy trang phục của sự thương xót, lòng nhân từ, sự khiêm nhường, sự mềm mại và sự chịu đựng, với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời thánh khiết (Cô-lô-se 3:2).

C.2-7 Thầy tế lễ thượng phẩm, người vào Nơi Chí Thánh mặc ê-phót được trang trí bằng những viên đá có khắc tên của mười hai con trai của Y-sơ-ra-ên, cũng không có gì khác biệt với những người dân Y-sơ-ra-ên đi cùng thầy tế lễ thượng phẩm đến trước Đức Chúa Trời. Cũng giống như thầy tế lễ thượng phẩm làm đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Jêsus là Đấng Đại Diện của chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể đến trước Đức Chúa Trời qua sự hy sinh thánh khiết của Đức Chúa Jêsus Christ, bất cứ khi nào chúng ta muốn.

Tham khảo   

39:1-31 Phần này mô tả những lễ phục cho A-rôn và các con trai ông, bao gồm: : ê-phót (c.2-7; xem 28:6-12), tấm che ngực (39:8-21; xem 28:15-28), và áo choàng (39:22-26; xem 28:31-34); áo khoác và những tấm vải lanh khác (39:27-29; xem 28:39-40); và thẻ vương hiệu thánh (39:30-31; xem 28:36-37). Sau khi mô tả từng thứ một, có nhấn mạnh rằng chúng được làm như Chúa đã truyền dặn Môi-se (39:1, 5, 7, 21, 26, 29, 31).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đứng trước thế gian một cách dạn dĩ như những thầy tế lễ thánh khiết của Ngài, qua sự vâng phục hoàn toàn của chúng con đối với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 10-12

Bình Luận:

You may also like