Home Tôi Viết 6 NGÀY TẠO DỰNG

6 NGÀY TẠO DỰNG

by Nguyễn Hữu Tới
30 đọc

Ngồi buồn suy nghĩ vấn vơ.
Viết vài dòng chữ gọi là làm thơ.
Ai biết bầu trời đến từ đâu.
Đất, nước chia đôi tự thuở nào.
Sáng, tối song song không cùng hướng.
Đêm, ngày chia rẽ tẻ hai đường.
Đêm thời trăng sáng soi lấp lánh.
Ngày thời ánh nắng chiếu muôn nơi.
Muôn thú, chim trời cùng cá nước.
Thiếu người quản trị cùng trông coi
(nên) Loài người từ đó được dựng nên.
Tất cả sáu ngày xong công việc.
Thứ bảy biệt riêng ngày nghỉ ngơi.
Nhìn ngắm tốt lành bởi tay ai.
Tìm hiểu chưa ra thì xin đọc.
Để rồi nhận biết đấng tạo ra.
Từ đó nhận Ngài là cha CHÚA.
Cai quản đất, trời cai quản ta.

Bình Luận:

You may also like