Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Lời Tiên Tri Không Thất Bại

Ngày 25 – Lời Tiên Tri Không Thất Bại

by SU Việt Nam
30 đọc

Phi-e-rơ nhắc nhở các Cơ Đốc nhân về lẽ thật mà họ đã biết, và khuyên họ đứng vững trên lẽ thật đó. Để xác nhận lẽ thật này, ông làm chứng về sự kiện ông đã một cách cá nhân chứng kiến trên núi thánh.

2 Phi-e-rơ 1:12-21

12 Vì vậy, tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều nầy, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận. 13 Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm nầy thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em, 14 vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm nầy, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ cho tôi. 15 Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều nầy. 16 Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài. 17 Vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha, khi có tiếng từ Đấng Tôn Nghiêm Vinh Quang phán với Ngài: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” 18 Chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy phán từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh. 19 Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời nầy như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. 20 Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, 21 vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Vào thời gian của phân đoạn này, có những người dạy rằng Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus Christ là một câu chuyện bịa đặt. Vì thế, Phi-e-rơ thấy cần thiết phải làm rõ vấn đề. Để chứng minh rằng những câu chuyện về Đức Chúa Jêsus Christ là có thật, Phi-e-rơ làm chứng về điều ông đã được kinh nghiệm trên núi thánh (Lu-ca 9:28-36). Tuy nhiên, Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng bằng chứng chính xác nhất để chứng minh lẽ thật của Phúc Âm là sự làm thành các lời nói bởi các đấng tiên tri (Cựu Ước) (c.12-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Đức Chúa Trời xác nhận lẽ thật về Đức Chúa Jêsus Christ bằng cách đưa ra sự làm ứng nghiệm các lời tiên tri, theo như đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cho phép con người được đi cùng bởi Đức Thánh Linh, để các lời tiên tri được ghi lại và giảng dạy, và ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Vì thế, qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động theo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Phi-e-rơ dạy lẽ thật, điều các Cơ Đốc nhân đã biết, dạy đi dạy lại, và nói rằng ông sẽ tiếp tục làm điều này chừng nào ông còn sống. Hơn nữa, ông hứa sẽ thực hiện từng nỗ lực để đảm bảo rằng những lời này của lẽ thật sẽ được ghi nhớ sau khi ông qua đời. Chúng ta đang thực hiện nỗ lực nào để ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời?

Tham khảo

1:12 Độc giả của bức thư này đã biết những phẩm chất của sự tin kính này (so sánh với c. 5-10) và được gây dựng trong lẽ thật liên quan đến đời sống trong Đấng Christ. Ý định của Phi-e-rơ chỉ đơn giản là việc giữ đạo đức theo Kinh Thánh là việc hàng đầu trong sự tìm kiếm hàng ngày của Cơ Đốc nhân.

1:14 Phi-e-rơ biết rằng việc chính quyền Rô-ma tử hình ông là việc sắp xảy đến, như Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã bảo cho tôi. Sự gần kề của cái chết của ông dường như đã được bày tỏ với Phi-e-rơ, nhưng ông cũng có thể đang suy ngẫm về cuộc trò chuyện của ông với Đức Chúa Jêsus trong sách Giăng 21:18-19. 

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con lắng nghe lời Ngài, hỡi Chúa, trong suốt phần đời còn lại của chúng con, và xin hãy giúp chúng con rao giảng tình yêu thương của Ngài như đã được dạy dỗ trong lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 24-26

Bình Luận:

You may also like