Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Chịu Khổ Vì Sự Công Chính

Ngày 06 – Chịu Khổ Vì Sự Công Chính

by SU Việt Nam
30 đọc

Nếu các Cơ Đốc nhân chịu khổ vì sự công chính thì họ sẽ được phước, vì Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính cũng đã phải chịu khổ cho chúng ta và đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời.

1 Phi-e-rơ 3:13-22

13 Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em?14 Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng; 15 nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. 16 Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ phải hổ thẹn. 17 Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác. 18 Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh; 19 bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, 20 là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu chỉ một số ít, tổng số là tám người, được cứu khỏi nước. 21 Báp-têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em; báp-têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng, qua sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, 22 là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và mọi thế lực suy phục. 

Suy ngẫm và hiểu

Các Cơ Đốc nhân phải trở nên sốt sắng cho điều lành và nếu như điều này đem đến sự hoạn nạn thì họ không phải sợ. Điều này là vì những nan đề như thế là bằng chứng cho người khác thấy rằng chúng ta đang sống đời sống công chính trong thế giới gian ác và bất công này (c.13-17). Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ và chịu chết để làm điều lành, để mang chúng ta đến sự cứu rỗi. Sau khi chịu khổ, Ngài đã phục sinh để cùng Đức Chúa Trời cai trị để giúp chúng ta trở nên những người sốt sắng cho điều lành (c.18-22).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.19-20 Chúa đã đắc thắng qua sự sống lại và Ngài đã công bố sự chiến thắng của Ngài qua sự chết chuộc tội của Ngài đối với các thiên sứ sa ngã. Dẫu cho sự chống đối chúng ta có mạnh đến đâu, thì Đức Chúa Jêsus vẫn vượt trội hơn. Lý do khiến kẻ thù của chúng ta thịnh vượng không phải vì Đức Chúa Jêsus không có quyền năng, mà vì Ngài kiên nhẫn và chờ đợi, đúng như Ngài đã làm khi Ngài trì hoãn sự đoán xét của Ngài trên những linh hồn không vâng lời vào thời kỳ cơn lụt. Những người sống sót khỏi trận lụt đó còn rất ít và vì thế thậm chí những người giữ đức tin của mình đó trong thời kỳ gian ác này là rất ít, chúng ta không nên lo lắng. Thay vào đó, chúng ta nên quan tâm đến việc giữ đức tin của mình.

C.22 Đức Chúa Jêsus đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, nơi mà Ngài giữ tất cả thẩm quyền thuộc linh ở dưới sự tể trị tối cao của Ngài. Cho nên, chiến thắng thuộc về chúng ta. Những người bắt bớ chúng ta vì đời sống công chính và những linh đằng sau họ, sẽ không thắng được chúng ta. Vì thế, chúng ta không phải sợ và cứ tiếp tục làm lành.

Tham khảo   

3:15-17 Các tín hữu nên luôn luôn sẵn sàng đưa ra một lý lẽ về đức tin của họ, nhưng họ nên làm như thế một cách vui vẻ và ngay thẳng. Và nếu họ giữ một lương tâm tốt, thì bất kỳ lời nói xấu nào chống lại họ đều sẽ chứng tỏ là không có căn cứ và những kẻ nói xấu họ sẽ bị hổ thẹn. Đôi khi, đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời mà các Cơ Đốc nhân chịu khổ vì làm lành.

3:22 Chân lý trọng tâm của c.18-22 chính là Đấng Christ đã chiến thắng kẻ thù của Ngài. Bây giờ Ngài thăng thiên lên bên phải của Đức Chúa Trời, và mọi thiên sứ và quyền lực của ma quỷ đều suy phục Ngài vì Ngài là Chúa và Đấng Christ. Vậy nên, các Cơ Đốc nhân có thể vui mừng trong sự chịu khổ của họ, nhận biết rằng Đấng Christ đã chiến thắng rồi.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, để ý muốn Ngài được hoàn thành, xin hãy giúp chúng con kiên nhẫn trong sự chịu khổ của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 132-135

[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]

Bình Luận:

You may also like