Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Đời Sống Thánh Khiết Và Tình Yêu Thương Tha Thiết

Ngày 02 – Đời Sống Thánh Khiết Và Tình Yêu Thương Tha Thiết

by SU Việt Nam
30 đọc

Các Cơ Đốc nhân, những người có hy vọng sống, nên bỏ lại những dục vọng xấu xa  lúc trước của họ ở đằng sau, thay vào đó, phải nên thánh trong cách ăn nết ở của họ và yêu thương nhau tha thiết.

1 Phi-e-rơ 1:13-25

13 Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hi vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 14 Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội. 15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, 16 vì có lời chép: “Các con phải thánh, vì Ta là thánh.” 17 Nếu anh em xưng Ngài là Cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ nầy. 18 Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, 19 nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết, 20 đã được định sẵn trước khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng nầy. 21 Nhờ Ngài mà anh em tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, để đức tin và hi vọng của anh em được đặt nơi Đức Chúa Trời. 22 Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. 23 Anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24 Vì, “mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25 nhưng lời Chúa tồn tại đời đời.” Lời đó là Tin Lành đã được công bố cho anh em. 

Suy ngẫm và hiểu

Là những Cơ Đốc nhân, những người đã được cứu nhờ huyết báu của Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta phải sống một cách rất khác biệt với quá khứ của chúng ta, lúc mà chúng ta còn sống trong sự mê muội. Chúng ta phải bỏ đi những lối sống kém giá trị và sai trật mà chúng ta đã từng sống trước đây. Thay vào đó, chúng ta phải sống trong sự kính sợ tôn kính Đức Chúa Trời, luôn đặt đức tin và hy vọng của chúng ta nơi Ngài (c.13-21).

Đức Chúa Trời là đời đời, cho nên Lời của Ngài cũng là đời đời. Sự cứu rỗi của chúng ta dựa trên Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Theo Lời của Đức Chúa Trời, các Cơ Đốc nhân sinh ra từ những Lời hằng sống của Đức Chúa Trời (Phúc Âm) được kêu gọi để yêu thương những anh em đồng đức tin của mình (c.22-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17 Đức Chúa Trời, Đấng cho phép chúng ta được sinh lại thông qua sự thương xót vĩ đại của Ngài (c.3), là Cha chúng ta, nhưng Ngài cũng là Đấng Phán Xét của chúng ta. Chỉ vì chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, không có nghĩa là sự phán xét giáng trên chúng ta sẽ được miễn. Đức Chúa Trời không nhìn vào diện mạo bên ngoài của chúng ta, nhưng Ngài nhìn vào cách ăn nết ở của chúng ta, vì thế, trong khi chúng ta là kẻ kiều ngụ trong thế gian này, chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22 Tình yêu thương đối với các anh em của chúng ta mà Tân Ước nhấn mạnh nhiều lần, bắt đầu bằng việc vâng theo chân lý (Phúc Âm). Điều này là vì chỉ những người thuận phục Phúc Âm mới có thể có được linh hồn thanh khiết và mới có thể thật sự yêu thương được anh em của mình.

Tham khảo   

1:13 đặt hy vọng hoàn toàn. Sự trọn vẹn của ân điển và công việc trọn vẹn của nó sẽ đến chỉ khi Đức Chúa Jêsus trở lại, và các tín hữu phải mong mỏi cho đến ngày đó. Họ làm thế bởi nghĩ một cách đúng đắn về thực tế và bởi việc sống đời sống tâm trí tỉnh thức và khôn ngoan trong thời kỳ gian ác hiện tại này.

1:14-15 Khi còn sống trên đất này, các Cơ Đốc nhân phải chiến đấu với dục vọng của tội lỗi, vì thế họ được gọi là các con cái vâng lời, tách biệt khỏi điều gian ác trong mọi việc họ làm. Họ phải nên thánh (xem Lê-vi-ký 18:2-4), vì điều đó phù hợp với đặc tính của Đức Chúa Trời, Đấng là Thánh và đã kêu gọi các tín hữu đến với Ngài.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy để chúng con đặt đức tin và hy vọng của mình nơi Ngài và xin hãy giúp chúng con yêu nhau một cách tha thiết.

Đọc KinhThánhtrong năm: Thi Thiên 119

Bình Luận:

You may also like