Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Hy Vọng Sống, Cơ Nghiệp Và Sự Cứu Rỗi

Ngày 01 – Hy Vọng Sống, Cơ Nghiệp Và Sự Cứu Rỗi

by SU Việt Nam
30 đọc

Phi-e-rơ ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã ban cho những người tin hy vọng sống, một cơ nghiệp được giữ ở trên trời, và sự cứu rỗi sẽ được bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng.

1 Phi-e-rơ 1:1-12

1 Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ Pông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si-a và Bi-thi-ni, là những người được chọn lựa 2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, và được thánh hóa bởi Thánh Linh, để vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và dự phần trong sự rảy huyết Ngài. Cầu xin ân điển và bình an càng gia tăng trên anh em! 3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ, 4 và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, 5 là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng! 6 Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; 7 để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến. 8 Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả; 9 vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình. 10 Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi, tra xét, và đã báo trước về ân điển dành sẵn cho anh em. 11 Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Đấng Christ trong họ đã chỉ dẫn, khi Ngài báo trước sự thương khó của Đấng Christ và vinh quang theo sau. 12 Các nhà tiên tri đã được tỏ cho biết rằng họ không phục vụ chính mình, mà phục vụ anh em về những điều hiện nay đã công bố cho anh em bởi những người, nhờ Đức Thánh Linh là Đấng từ trời sai xuống, giảng Tin Lành cho anh em. Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Trong bức thư này, Phi-e-rơ đã viết để khích lệ các Cơ Đốc nhân, nhưng trước tiên ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Điều này là vì Đức Chúa Trời đã ban cho mọi Cơ Đốc nhân sự sống mới và hy vọng sống qua sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ, và một cơ nghiệp không hư hoại (c.1-4). Sau đó, Phie-e-rơ khuyên các Cơ Đốc nhân nên vui mừng, ngay cả khi họ phải đối mặt với khó khăn thử thách. Điều này là vì Đức Chúa Trời thử thách tính chân thật của đức tin của các Cơ Đốc nhân qua khó khăn để dẫn dắt họ đến sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi này là mục đích của đức tin, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, mà các tiên tri đã tìm tòi và báo trước (c.5-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-4 Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một hy vọng sống và một cơ nghiệp không hư hoại. Ngược lại, thế giới này chỉ mang đến cho chúng ta sự thỏa mãn tạm thời mà thôi. Giữa Đức Chúa Trời và đời này, chúng ta nên phụ thuộc vào ai – cơ nghiệp đời đời hay sự thỏa mãn tạm thời?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-12 Mặc dù những người nhận bức thư này chưa từng gặp Đức Chúa Jêsus bao giờ, nhưng khi họ nghe về Phúc Âm thì họ đã yêu mến Ngài rồi, và vì thế được đầy dẫy sự vui mừng vinh quang và khôn tả. Bởi vì Phúc Âm này đã được các nhà tiên tri, những người bày tỏ tin tức về sự chịu khổ của Đấng Christ và vinh quang của Ngài theo sau, tìm tòi một cách cẩn thận và sốt sắng.

Tham khảo   

1:3-12 Phi-e-rơ bắt đầu phần chính của bức thư bằng việc chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho các tín hữu sự sống mới và đảm bảo cho sự vinh quang trong tương lai của họ (c.3-5). Các tín hữu vui mừng trong sự chịu khổ của họ vì họ được định cho sự thanh khiết (c.6-9). Các Cơ Đốc nhân được phước một cách tuyệt vời, vì họ biết được sự ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Cựu Ước, tất cả đều hướng tới Đấng Christ (c.10-12).

1:12 Các Cơ Đốc nhân nhận được phước hạnh đáng kinh ngạc, vì các nhà tiên tri trong Cựu Ước không phải đang phục vụ mình mà là anh em, chính là các tín hữu thời Tân Ước, và các thiên sứ ước ao được hiểu trọn vẹn điều đã được làm thành. Các Cơ Đốc nhân đã nghe về Tin Lành này trong Phúc Âm đã được rao giảng cho họ.

Cầu nguyệnLà những người kiều ngụ, dù trong khổ nạn, xin hãy giúp chúng con sống đời sống của mình trong vinh quang của Phúc Âm Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm: Thi Thiên 115-118

Bình Luận:

You may also like