Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Hoạch Định Của Loài Người, Sự Dẫn Dắt Của Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Hoạch Định Của Loài Người, Sự Dẫn Dắt Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong phân đoạn hôm nay, chúng ta có thể thấy những câu châm ngôn nhấn mạnh vào quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống và trong suốt lịch sử, cũng như trong các câu châm ngôn về các vua.

Châm Ngôn 16:1-15 

1 Những toan tính trong lòng là việc của con người, nhưng câu trả lời đến từ Đức Giê-hô-va.2 Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.3 Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu.4 Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật đều có mục đích, ngay cả kẻ ác cũng là để dành cho ngày tai họa.5 Đức Giê-hô-va ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo, chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt.6 Nhờ sự nhân từ và chân thật mà tội lỗi được tha thứ, bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta tránh khỏi điều ác.7 Khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào, thì Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người ấy.8 Thà ít của mà sống công chính còn hơn là nhiều hoa lợi mà sống bất công.9 Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.10 Sấm ngôn ở trên môi vua, miệng vua sẽ không sai lầm khi xét xử.11 Cán cân và bàn cân chính xác thuộc về Đức Giê-hô-va; mọi quả cân trong bao là công việc của Ngài.12 Hành động gian ác là điều ghê tởm cho vua chúa, vì nhờ sự công chính mà ngôi nước được vững bền.13 Môi miệng công chính khiến vua hài lòng, vua ưa thích lời nói của người ngay thẳng.14 Cơn giận của vua như sứ giả sự chết, nhưng người khôn ngoan làm nó nguôi đi.15 Sắc mặt vua sáng ngời, chiếu ra sự sống;ân huệ vua như mây đem lại mưa xuân. 

Suy ngẫm và hiểu 

Một người có khả năng lập một kế hoạch, nhưng không thể làm thành kế hoạch ấy. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành các hoạch định mà thôi. Vì vậy, để loại bỏ tư tưởng kiêu ngạo mà chúng ta có thể tự mình làm nó, và thay vì thế, việc giao phó mọi hoạch định của chúng ta cho Đức Chúa Trời, là khôn ngoan (c.1-9).

Mặc dù là một vị vua, người nắm quyền khắp xứ, ông ta cũng không được lạm dụng quyền lực của mình một cách thiếu suy nghĩ. Thay vào đó, vua phải miêu tả sự công bình của Đức Chúa Trời qua những lời ngay thẳng của mình (c.10-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 3, 9 Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm thành hoạch định của chúng ta. Vì thế, bất cứ điều gì chúng ta đang hoạch định làm, chúng ta phải giao phó công việc đó cho Ngài.

C.5-7 Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo làm ngăn trở tình yêu của Đức Chúa Trời, không tin vào quyền năng của Ngài và xuyên tạc chân lý của Chúa. Vì vậy, Đức Chúa Trời trừng phạt kẻ kiêu ngạo, nhưng bày tỏ ân điển cho những người kính sợ Ngài một cách khiêm nhường, và cho phép họ sống trong bình an, ngay cả với kẻ thù của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-15 Một người lãnh đạo cai trị bằng sự khôn ngoan khen ngợi sự công chính và sự ngay thẳng, và trừng phạt kẻ gian tà bằng sự đoán xét công chính nhân danh Đức Chúa Trời. Vì thế, sự cai trị của một lãnh đạo khôn ngoan đem đến sự giàu có cho mọi người dân trong nước mình, giống như mưa xuân.

Tham khảo

16:1-9 Sự so sánh giữa những kế hoạch của tấm lòng một người (c.1a, 9a) và sự hướng dẫn tối cao của Chúa (c.1b, 9b) thống nhất đoạn này với nhau. Các câu 2-8 tập trung vào tầm quan trọng của sự kết nối tấm lòng – hành động.

16:10-33 Phần còn lại của chương 16 tiếp tục minh họa các chủ đề của c.1-9 về lợi ích của sự khôn ngoan đối với hạnh phúc của tấm lòng (c.16-19, 20-24, 25-33) dưới ánh sáng của sự tể trị tối cao của Chúa (c.10-15, 33).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con khiêm nhường tìm kiếm Ngài cho đến tận khi ý Ngài được làm thành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 13-15

Bình Luận:

You may also like