Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Các Con Trai Và Các Con Gái Khôn Ngoan

Ngày 24 – Các Con Trai Và Các Con Gái Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay nhấn mạnh đến những người lắng nghe những chỉ dạy của người cha và vâng lời, là những con trai và con gái khôn ngoan, và sau đó dạy về sự siêng năng, sự thịnh vượng và môi miệng.

Châm Ngôn 13:1-13 

1 Con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha, nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.2 Nhờ bông trái của môi miệng mà một người được hưởng điều lành, còn tham vọng của bọn xảo trá là sự hung bạo.3 Người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại.4 Lòng kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, còn lòng người siêng năng sẽ được thỏa mãn.5 Người công chính ghét lời dối trá, kẻ gian ác đáng bị ghê tởm và hổ thẹn.6 Sự công chính bảo vệ người sống ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.7 Có kẻ làm ra vẻ giàu mà chẳng có gì hết; cũng có người làm ra vẻ nghèo lại có nhiều của cải.8 Giá chuộc mạng sống một người là của cải của người ấy, nhưng người nghèo chẳng thèm nghe lời đe dọa.9 Ánh sáng của người công chính reo vui, nhưng ngọn đèn của kẻ gian ác lại vụt tắt.10 Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi, còn sự khôn ngoan ở với người chịu nghe lời khuyên dạy. 11 Của phi nghĩa sẽ sớm hao mòn, nhưng ai khéo tay thu góp thì của cải sẽ gia tăng.12 Hi vọng bị hoãn lại khiến lòng đau đớn, nhưng ước mơ được thành là cây sự sống.13 Kẻ xem thường lời dạy hẳn phải trả giá, còn người kính trọng giới răn chắc chắn được ban thưởng.

Suy ngẫm và hiểu

Sa-lô-môn dạy dỗ các con cái mình một vài nguyên tắc, điều phải được lưu ý để sống đời sống khôn ngoan và tốt lành. Trước tiên, Sa-lô-môn bảo họ lắng nghe sự dạy dỗ và lời khuyên của những người khác. Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng Lời và những điều răn của Đức Chúa Trời không được coi thường. Thứ hai, ông khuyên họ hãy nói một cách trung thực và nói những lời khích lệ. Thứ ba, ông khuyên họ làm việc siêng năng và trung tín và làm giàu một cách chính đáng (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1, 10, 13 Sách Châm Ngôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận sự kỷ luật và sự quở trách từ Lời Chúa hay từ người khác. Điều này là vì việc thừa nhận những giới hạn của chúng ta một cách khiêm nhường là điểm khởi đầu của sự khôn ngoan. Hễ khi nào chúng ta bị quở trách vì bất cứ lý do nào đó, thì chúng ta phải lắng nghe một cách cẩn thận.

C.7-8 Không cần phải làm ra vẻ có nhiều hoặc ít hơn điều chúng ta có. Chúng ta không nên bị ám ảnh là liệu rằng chúng ta có giàu có hay không; thay vào đó, chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta dùng bất cứ của cải nào chúng ta có để làm việc lành.

C.12 Niềm hy vọng mà sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho sẽ được thực hiện. Điều đó sẽ mang lại sự sống dư dật, giống như cây sự sống. Trong sự tương phản sắc nét, những hy vọng con người và thế gian sai trái của chúng ta chỉ để lại vết sẹo trong tâm trí chúng ta mà thôi. Chúng ta hãy nắm chặt lấy hy vọng được hứa ban cho chúng ta trong Đấng Christ, và tránh xa những hy vọng sai trái.

Tham khảo   

13:9 Hình ảnh ánh sáng và đèn nói đến sự vui mừng, sức lực, và thành công có thể thấy được của một người trong cuộc sống, tất cả những điều đó khiến cho người công bình vui mừng, nhưng đối với kẻ ác điều này sẽ bị dập tắt. Điều này cũng có thể ngụ ý sự cuối cùng thực sự của cuộc đời và việc không có tương lai đối với kẻ ác (so sánh với 24:20).

13:11 Của cải kiếm được một cách vội vã sẽ mất đi. Người bất ngờ nhận được của cải mà mình không làm ra để có nó, không hiểu giá trị của nó và không có được đủ kỹ năng để quản lý nó (so sánh với 28:20). Ngược lại, câu châm ngôn ưa thích lao động cần mẫn, kiên trì, cẩn thận, điều sẽ làm gia tăng của cải theo thời gian.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành những người khôn ngoan, những người sử dụng tài sản do chúng con làm ra một cách siêng năng và khôn ngoan.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 35-37

Bình Luận:

You may also like