Browsing: con trai

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Hê-mô và Si-chem nghĩ lời đề nghị của các con trai của Gia-cốp tốt và đã thực hiện việc cắt bì. Tuy vậy, các con trai của Gia-cốp đã giết tất cả bọn họ khi họ bị đau đớn bởi sự cắt bì.