Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Lời Cảnh Báo Về Sự Khôn Ngoan

Ngày 03 – Lời Cảnh Báo Về Sự Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-lô-môn nhân cách hóa sự khôn ngoan như một tiên tri. Nhà tiên tri này kêu lớn ngoài đường (tham khảo chương 8 và 9) những lời cảnh báo cho kẻ dại và bọn người tội lỗi.

Châm Ngôn 1:20-33

20 Sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố, cất tiếng vang dội nơi quảng trường;21 sự khôn ngoan kêu la ồn ào ở đầu đường; phát biểu nơi lối vào cổng thành rằng:22 “Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng và kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức cho đến chừng nào?23 Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy, nầy, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy.24 Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe, ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm;25 nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy, không chịu nhận lời quở trách của ta;26 nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương, và chế giễu khi các ngươi kinh hãi;27 khi nỗi kinh hoàng xảy đến thình lình như gió bão, tai ương ập đến như bão tố cuồng phong, và sự ngặt nghèo, cùng khốn giáng trên các ngươi.28 Bấy giờ chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta không đáp lời; sáng sớm chúng sẽ tìm ta, nhưng không gặp được.29 Chính vì chúng ghét tri thức, không chọn sự kính sợ Đức Giê-hô-va,30 cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, và chê bai các lời ta quở trách;31 vì vậy, chúng phải gánh hậu quả việc mình làm, và chuốc lấy mọi điều mình toan tính.32 Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng, và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng.33 Nhưng ai chịu nghe ta hẳn sẽ sống an lành, sẽ được an toàn, không sợ tai họa nào.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi ‘‘sự khôn ngoan’’ được nhân cách hóa như một nhà tiên tri, kêu lớn ngoài đường, thì những kẻ dại chế giễu và không lắng nghe. Vì thế, chúng không nhận được sự giúp đỡ khôn ngoan khi chúng đối mặt với thảm họa và những thử thách kinh khiếp (c.20-30).

Ai theo Lời của Đức Chúa Trời sẽ sống trong sự an toàn và bình an, nhưng những kẻ phớt lờ Lời Ngài và hành động theo cách riêng của chúng, sẽ ăn bông trái của sự ngu dại mà chúng đã gieo và đối mặt với sự hủy diệt (c.31-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-21 Đức Chúa Trời rao ra sự khôn ngoan trong Lời Ngài để ai cũng có thể hiểu được và để người ta có thể nghe thấy ở bất cứ đâu. Vì vậy, hễ ai lắng nghe Đức Chúa Trời, cho dù họ đang ở đâu trong đời sống, sẽ khám phá ra sự khôn ngoan. Trong mọi lúc, và ở mọi nơi, chúng ta hãy tỉnh thức, để chúng ta có thể nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31-33 Những người nghe lời quở trách khôn ngoan và vẫn không ăn năn, sẽ ăn bông trái của đường lối họ và hư mất. Họ có thể hưởng sự toại nguyện và tự mãn, nhưng cuối cùng họ sẽ chết mà không được hưởng sự bình an thật. Vì thế, chúng ta hãy đừng ghen tị với đời sống của bọn người tội lỗi. 

Tham khảo   

1:31 vì vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình. Những câu châm ngôn nói đến cách của sự khôn ngoan và cách sự ngu dại qua sự chia sẻ thực tiễn này: mỗi điều sẽ hoạt động theo bản tính của nó. Hành động của một người vừa phản ánh tình trạng của tấm lòng, vừa tạo nên nó tiếp tục trong cái cách một người sẽ bước đi (Tiếp tục trong phần Tham khảo 2).

Hướng đi của mỗi đường lối chỉ ra điểm cuối mà nó sẽ đến. Những người từ chối lắng nghe sự quở trách của Sự khôn ngoan, bước đi bằng một cách cuối cùng sẽ tạo ra cho họ chính bông trái họ đưa đến cho những người khác: bông trái của tai họa, sự kinh hãi, và sự hủy hoại. Về sự mô tả tương tự những đường lối và kết cục của chúng, hãy xem   Giê-rê-mi 6:16-19.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con thừa nhận sự khôn ngoan của Ngài, điều có sẵn cho chúng con trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Sử Ký 33-36

Bình Luận:

You may also like