Home Tin Vắn Bà Quả Phụ Cố Mục sư NGUYỄN XUÂN BA Về Nước Chúa

Bà Quả Phụ Cố Mục sư NGUYỄN XUÂN BA Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cáo Phó Cụ Bà Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Văn Bà

Lễ Cầu Nguyện tại VIỆT NAM cho tang quyến Bà Quả Phụ Cố MS Nguyễn Xuân Ba sẽ diễn ra lúc 19g30 thứ 6 ngày 08/05/15 tại nhà thờ HT Trương Minh Giảng, 16-18 Trần Quang Diệu, quận 3.

Bình Luận:

You may also like