Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Đừng Nghe Theo Bọn Người Tội Lỗi

Ngày 02 – Đừng Nghe Theo Bọn Người Tội Lỗi

by SU Việt Nam
30 đọc

 

Phần đầu tiên của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được ban cho qua cha mẹ chúng ta: chúng ta không được để bọn người tội lỗi quyến dụ vì món lợi bất nghĩa của chúng ta hoặc nghe theo đường lối của chúng làm tổn hại người vô tội.

Châm Ngôn 1:8-19 

8 Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con; 9 vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, như dây chuyền trang sức cho cổ của con. 10 Hỡi con ta, nếu bọn người tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo. 11 Nếu chúng nói: “Hãy đến với chúng tôi, để mai phục làm đổ máu người, rình rập để vô cớ làm hại người vô tội; 12 Chúng ta sẽ nuốt sống chúng như âm phủ, và nuốt nguyên vẹn như những kẻ đi xuống mồ mả; 13 chúng ta sẽ được các thứ của báu, nhà chúng ta sẽ đầy của cướp; 14 chúng ta hãy bắt thăm chia phần với nhau, tất cả chúng ta sẽ có chung một túi bạc.” 15 Hỡi con ta, đừng đi theo con đường của chúng, hãy giữ chân con khỏi lối đi của chúng, 16 vì chúng nhanh chân chạy đến điều ác, vội vàng làm đổ máu người. 17 Thật là luống công khi giăng lưới trước mặt các loài chim; 18 nhưng chúng mai phục để làm đổ máu chính mình, rình rập hại mạng sống mình. 19 Đó là số phận của những kẻ tham lợi bất nghĩa; lợi ấy cướp đi mạng sống của kẻ được nó.

Suy ngẫm và hiểu

Sự dạy dỗ của cha mẹ trở nên sự khôn ngoan chiếu sáng trong đời sống của con cái. Cho nên, Sa-lô-môn khuyên con cái hãy lắng nghe sự dạy dỗ của cha mẹ mình (c.8-9).

Ngược lại, lời của bọn người tội lỗi dẫn con cái đến sự hủy diệt. Bọn người tội lỗi này tuyên bố rằng vì lợi ích riêng của chúng, việc gây ra đau đớn và khốn khổ trên người khác là tốt và dụ dỗ con cái làm tương tự như thế. Tuy nhiên, Sa-lô-môn khuyên những người làm con không theo bọn người tội lỗi đó, và cũng không đến gần chúng (c.10-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-9 Khi cha mẹ dạy dỗ cách sống đúng đắn cho con cái mình, thì Đức Chúa Trời truyền cho sự khôn ngoan. Hôm nay, chúng ta hãy mong đợi lời khôn ngoan mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Chúng ta đừng bỏ lỡ tiếng của Cha chúng ta, Đấng kêu gọi chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-15 Bọn người tội lỗi tuyên bố rằng thật tốt khi bắt người khác phải chịu đau đớn và khốn khổ, nếu đó là vì lợi riêng của chúng. Tương tự như vậy, thế gian, nơi mà chúng ta sống đã dạy chúng ta tiêu diệt người khác (tranh cạnh và đánh bại họ) để tồn tại. Có phải Cơ Đốc nhân chúng ta cũng bị bại hoại bởi những giá trị đời này hay không? Chúng ta hãy xem xét lời này: “Nếu bọn người tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo’’.

Tham khảo   

1:8 sự khuyên dạy của cha con… phép tắc của mẹ con. Trực tiếp đến từ đoạn mở đầu (c. 1–7), câu này bắt đầu phần thứ nhất bằng cách chỉ ra rằng sự huấn luyện về sự khôn ngoan đề cập đến trong sách Châm Ngôn bao gồm sự chỉ dẫn ở gia đình do cha và mẹ (xem thêm 6:20; 23:22; 31:26; so sánh với Xuất Ai Cập Ký 20:12).

1:13 Sự cám dỗ đối với những của cải quý giá và sự tước đoạt là một trong những cách, trong đó “sự ham mến tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (1Ti-mô-thê 6:10).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không làm hại người khác vì lợi riêng của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Sử Ký 29-32

Bình Luận:

You may also like