Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Số Phận Của Những Kẻ Tin Cậy Vào Của Cải

Ngày 04 – Số Phận Của Những Kẻ Tin Cậy Vào Của Cải

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 49:1-20

1 Hỡi các dân, hãy nghe điều nầy; Hỡi hết thảy người ở thế gian, khá lắng tai nghe, 2 Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, Người giàu có cũng như người nghèo nàn. 3 Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, Sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. 4 Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn; Tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi. 5 Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi? 6 Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, Phô trương của cải dư dật mình. 7 Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, Hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, 8 Hầu cho người được sống mãi mãi, Chẳng hề thấy sự hư nát. 9 [Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, Người không thể làm được đến đời đời.] 10 Vì người thấy người khôn ngoan chết, Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, Để lại tài sản mình cho kẻ khác. 11 Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi, Và chỗ mình ở vẫn có đời nầy qua đời kia; Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. 12 Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; Nó giống như thú vật phải hư mất. 13 Con đường nầy mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó; Dầu vậy, những kẻ đến sau họ ưng lời luận của họ. 14 Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên; Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó: Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó; Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, Hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. 15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. 16 Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên; 17 Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. 18 Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình (Vả, người ta sẽ khen ngợi mình, nếu mình làm ích lợi cho mình), 19 Thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình: Họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. 20 Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, Giống như thú vật phải hư mất.

Suy ngẫm và hiểu

Có nhiều người tin cậy và khoe khoang về sự giàu có của họ, nhưng cho dù họ có thể giàu đến cỡ nào, thì họ không thể tránh khỏi sự chết. Thậm chí nếu họ có nhiều đất đai, thì khi chết, họ sẽ chỉ ở trong mộ của mình mà thôi. Như vậy, của cải mà thế gian có được thì chỉ là tạm thời mà thôi. Cho nên, chúng ta không cần ganh tị hay sợ những người giàu có đời này. Tốt hơn là sống đời đời bằng việc phụ thuộc Đức Chúa Trời chứ không phải là sống giàu có trong đời này, điều chỉ là tạm thời mà thôi (c.1-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-9 Trước giả Thi Thiên tự tin không sợ những người vây quanh ông và làm ông rối trí bằng quyền lực của cải của họ. Ngày nay, có thể điều này có vẻ giống như sự thành đạt, nhưng họ không thể mua sự sống bằng tiền được; họ (những người giàu có) chỉ đối diện với sự chết mà thôi. Của cải có thể kéo dài sự sống lâu hơn một chút, nhưng của cải không thể thay đổi được số phận thuộc sự chết đời đời được.

C.16-20 Chúng ta không nên ganh ti với sự giàu có của kẻ ác. Khi chết, họ không thể mang theo mọi thứ với họ được. Cho dù một người có giàu có như thế nào, nếu người đó không nhận biết và tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sự cứu chuộc thông qua Đấng Christ, thì đó là một đời sống ngu dại – giống như các con vật đối diện với sự giết mổ. Chúng ta hãy thành thật tự hỏi có phải chúng ta tập trung vào Đức Chúa Trời hơn là vào của cải hay không.

Tham khảo

49:15 Khá thường xuyên trong Kinh Thánh, “linh hồn” miêu tả nguồn gốc của sự sống làm cơ thể hay con người bên trong của một người sống động, và có thể đơn giản là một cách nói khác của từ “bản ngã”. Tuy nhiên, những lần khác, nó có thể miêu tả con người bên trong, điều gì đó vượt qua sự chết về thân thể, giống như ở đây, linh hồn tôi tương đương với tôi, linh hồn mà sau khi chết sẽ không đi xuống Âm phủ. Trong bức tranh lớn hơn của Kinh Thánh, sự tách biệt thân thể và linh hồn là trái với tự nhiên, là kết quả của tội lỗi (Sáng Thế Ký 3:19), và sẽ được chữa lành với sự tái hợp của chúng khi sống lại (Đa-ni-ên 12:2-3, 2 Cô-rinh-tô 5:1-4). 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con tin rằng Ngài là con đường sự sống. Xin hãy giúp chúng con không bị của cải gài bẫy.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like