Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Vinh Quang Của Si-Ôn, Thành Của Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Sự Vinh Quang Của Si-Ôn, Thành Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 48:1-14
1
 Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài. 2 Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả, Và là sự vui vẻ của cả thế gian. 3 Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra Như một nơi nương náu. 4 Vì kìa, các vua đã hẹn hò, Cùng nhau đi qua. 5 Họ thấy đến, bèn sửng sờ, Bối rối, rồi mau mau chạy trốn. 6 Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ. Họ bị đau đớn khác nào đàn bà sanh đẻ. 7 Chúa dùng ngọn gió đông Đánh bể các tầu Ta-rê-si. 8 Điều chúng tôi có nghe nói, thì đã thấy Trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, Tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi: Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. 9 Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, Chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. 10 Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào, Thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất; Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình. 11 Vì cớ sự đoán xét của Chúa, Nguyện núi Si-ôn vui vẻ, Các con gái Giu-đa mừng rỡ. 12 Hãy đi xung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, Đếm các ngọn tháp nó; 13 Hãy chăm xem các đồn lũy, Xem xét các đền nó, Hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. 14 Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời, Vi Vua vĩ đại nhất, ngự tại thành thánh Giê-ru-sa-lem. Vì Chúa quan phòng thành này, nên các dân tấn công thành đều sẽ ngã xuống như tàu bị gió đông làm tan vỡ (c.1-7). Dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhớ đến tình yêu thương và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khi họ thấy thành Giê-ru-sa-lem được lập nên. Họ sẽ nhận biết sự cứu rỗi và ân điển của Chúa qua sự thờ phượng trong đền thờ. Trước giả Thi Thiên bảo những người hành hương hãy nhìn kỹ xung quanh thành và nói cho đời sau về sự vinh quang của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Ngài (c.8-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Vì Đức Chúa Trời là vĩ đại và thánh khiết, nên núi Si-ôn và thành Giê-ru-sa-lem cũng đẹp đẽ và thánh. Thậm chí ngày nay, hễ nơi nào mà Đức Chúa Trời ngự thì đó sẽ là nơi đẹp đẽ và thánh – cho dù đó có thể là trong một người, một nơi nào đó hay trong một sự nhóm lại nào đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Trước giả Thi Thiên nói với những người hành hương hãy nhìn kỹ quanh Si-ôn và thấy sự đẹp đẽ và thành này được Đức Chúa Trời bảo vệ và lập nên. Sau đó trước giả lại bảo những người hành hương hãy dạy cho đời sau rằng Đức Chúa Trời là con đường an toàn duy nhất, và Ngài sẽ dẫn dắt dân sự Ngài đời đời. Chúng ta đang làm gì để rao truyền sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho thế hệ sau thay vì khoe khoang về của cải và nhà cửa của mình?

Thi Thiên 48. Giống như Thi Thiên 46, Thi Thiên 48 là một bài thánh ca mừng Si-ôn là thành đặc biệt của Đức Chúa Trời, mà Ngài bảo vệ vì lợi ích của thế giới. Nó gợi nhớ đến một số sự kiện lớn khi các thế lực của dân ngoại đã bao vây Giê-ru-sa-lem, nhưng đã bị mất hết can đảm; Nó nhận biết rằng qua đồn lũy vật chất họ có thể giữ được thành mình, nhưng điều cốt yếu là chính Đức Chúa Trời bảo vệ dân Ngài.

48:7 Tàu Ta-rê-si có thể đi những hành trình dài ở Địa Trung Hải, Ta-rê-si có lẽ là ở cuối phía tây của biển, ngày nay là Tây Ban Nha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ gia đình và Hội Thánh của chúng con thành một nơi đẹp đẽ và chắc chắn, nơi đầy dẫy sự hiện diện của Ngài.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like