Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Y-Sơ-Ra-Ên, Con Ta, Con Trưởng Nam Của Ta

Ngày 01 – Y-Sơ-Ra-Ên, Con Ta, Con Trưởng Nam Của Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 4:18-31

18 Môi-se trở về với Giê-trô, ông gia mình và thưa: “Xin cha cho con trở lại với anh em con tại Ai Cập để xem họ sống chết ra sao.” Giê-trô nói với Môi-se: “Con hãy đi bình an.” 19 Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại Ma-đi-an rằng: “Hãy trở về Ai Cập vì tất cả những người tìm hại mạng sống con đã chết hết rồi.” 20 Môi-se đỡ vợ và các con trai mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. 21 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Khi trở về Ai Cập, con hãy thi thố các dấu lạ Ta đã giao vào tay con để thực hiện trước mặt Pha-ra-ôn. Nhưng Ta sẽ khiến vua Ai Cập cứng lòng, không cho dân chúng ra đi. 22 Vậy con phải nói với Pha-ra-ôn rằng Đức Giê-hô-va có phán: ‘Y-sơ-ra-ên là con Ta, là con trưởng nam của Ta, 23 nên Ta phán với ngươi rằng: Hãy cho con Ta đi, để nó phụng sự Ta. Nếu ngươi từ chối không chịu cho nó đi, nầy, Ta sẽ giết con trưởng nam của ngươi.’” 24 Dọc đường, tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông. 25 Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân Môi-se, và nói: “Thật, chàng là người chồng huyết cho tôi!” 26 Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se. Do việc cắt bì nầy mà Sê-phô-ra nói: “Chàng là người chồng huyết”. 27 Đức Giê-hô-va phán với A-rôn: “Hãy vào trong hoang mạc để đón Môi-se.” A-rôn đi gặp Môi-se trên núi của Đức Chúa Trời và hôn ông. 28 Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời Đức Giê-hô-va sai ông nói và mọi dấu lạ Ngài truyền ông làm. 29 Môi-se và A-rôn đi triệu tập tất cả các trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên. 30 A-rôn thuật lại tất cả những lời Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se, và làm những dấu lạ trước mặt dân chúng. 31 Dân chúng tin. Khi nghe rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên cũng như đã thấy cảnh khổ đau của họ, thì họ cúi đầu thờ lạy.

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se, sau khi được Đức Chúa Trời thuyết phục, đã lên đường đi Ai Cập cùng với gia đình của mình. Tuy nhiên, bất thình lình, trên đường đi, Đức Chúa Trời đã tìm cách  giết Môi-se. Điều này là bởi vì Môi-se, người chuẩn bị giải cứu người Y-sơ-ra-ên, dân sự theo giao ước của Đức Chúa Trời, đã không dâng con trai của mình như là dấu hiệu của giao ước – phép cắt bì. Bởi điều này, Sê-phô-ra đã vội vã cắt bì cho con trai bà (c. 25-26). Môi-se đến núi Si-nai và gặp A-rôn, người truyền lại cho các trưởng lão những lời Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se.Qua việc thực hiện các phép lạ trước mặt mọi người, Môi-se chứng minh rằng tất cả những lời nói đó là sự thật (c. 27-31). 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 24-26 Đức Chúa Trời tìm cách giết Môi-se bởi vì Môi-se đã không tuân theo nghĩa vụ của dân giao ước – cắt bì cho con trai ông – trước khi lên đường giải cứu các con cháu theo giao ước. Sự kiện này minh họa rằng giống hệt như Pha-ra-ôn đi đến kết cục mất con đầu lòng của mình qua sự bất tuân, người Y-sơ-ra-ên cũng có thể mất những đứa con đầu lòng của mình, thay vì được cứu, nếu họ không tuân giữ những mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 27-31 Ngược lại với những lo lắng của Môi-se, khi ông truyền lại những lời của Đức Chúa Trời và thực hiện các phép lạ Ngài ban, dân sự tin và thờ phượng Đức Chúa Trời. Yếu tố quan trọng nhất đối với dân sự của Đức Chúa Trời là sự vâng lời. Đức Chúa Trời đang yêu cầu tôi điều gì ngày hôm nay? Hãy hành động một cách không lưỡng lự. 

Tham khảo

4:27 A-rôn được sai đi gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời, cũng là nơi Môi-se lần đầu tiên nhận sự kêu gọi dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, sau khi họ đã ra khỏi, nó sẽ là một dấu hiệu rằng đó là Đức Chúa Trời, Đấng đã đưa dẫn họ ra (xem 3:1). 

Cầu nguyện: Chúng con tin rằng chúng con là con cái yêu dấu nhất của Chúa và chúng con lên đường một cách dạn dĩ vào thế gian.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 11-14

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like