Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Hãy Ngợi Khen Với Những Của Lễ Vâng Lời

Ngày 26 – Hãy Ngợi Khen Với Những Của Lễ Vâng Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 40:1-17

1 Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.2 Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên vầng đá và làm cho bước tôi vững bền. 3 Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.4 Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng hướng lòng về kẻ kiêu ngạo hoặc đi theo bọn dối trá! 5 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, công việc lạ lùng và những tư tưởng của Chúa đối với chúng con thật nhiều, không ai có thể so sánh với Chúa;

Nếu con muốn rao truyền và thuật lại các việc ấy, thì quá nhiều, không thể đếm được. 6 Chúa không thích sinh tế hoặc tế lễ chay, Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội, nhưng Ngài đã mở tai con để nghe Ngài. 7 Bấy giờ con nói: “Có con đây. Trong quyển sách đã có chép về con.” 8 Lạy Đức Chúa Trời của con, con vui thích làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng con.9 Con đã rao truyền tin vui về sự công chính của Ngài giữa hội chúng đông đảo, thật con không thể ngậm miệng lại; lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. 10 Con chẳng giấu sự công chính của Chúa trong lòng con; con đã rao truyền sự thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài; con không giấu sự nhân từ và chân thật của Chúa, với hội chúng đông đảo.11 Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng rút lại lòng thương xót của Ngài đối với con; nguyện sự nhân từ và chân thật của Ngài gìn giữ con luôn luôn. 12 Vì vô số tai họa đã vây quanh con; tội ác con đã theo kịp con đến nỗi con không dám ngước mắt lên; chúng nhiều hơn tóc trên đầu con, khiến lòng con kinh hãi.

13 Đức Giê-hô-va ôi! Xin vui lòng giải cứu con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin mau giúp đỡ con. 14 Xin khiến kẻ nào tìm hại mạng sống con bị bối rối và hổ thẹn; xin khiến kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại con phải thối lui và bị sỉ nhục.15 Các kẻ nói về con: “Ha, ha!” Mong chúng bị bối rối vì bị sỉ nhục. 16 Nguyện tất cả những ai tìm cầu Chúa được vui vẻ và hoan lạc nơi Chúa; nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại!” 17 Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn; nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con. Đức Chúa Trời của con ôi, Xin đừng chậm trễ!

Suy ngẫm và hiểu

Nhà thơ đã đặt sự trông cậy của mình nơi Đức Chúa Trời, kêu lên với Chúa, và trông đợi sự trợ giúp của Đức Chúa Trời khi đang trong sự đau đớn khủng khiếp. Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu cầu và đã giải cứu ông khỏi những khó khăn của ông. Điều này khiến vị thi sĩ hiểu rằng một người trông cậy và nương tựa nơi Đức Chúa Trời, Đấng vĩ đại hơn tất cả, thì sẽ trở nên hạnh phúc. Cho dù nhà thơ nghèo nàn và yếu đuối, ông tin rằng sự thương xót, tình yêu thương, và lẽ thật của Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông và hy vọng vào sự trợ giúp của Ngài (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5, 17 Đức Chúa Trời có nhiều ý tưởng cho chúng ta. Những tư tưởng của Ngài làm sao có thể đi so với những ý nghĩ hạn hẹp và giản đơn của chúng ta? Vì thế, liệu những rắc rối tôi có hôm nay sẽ là kết quả của vô số những ý tưởng của Đức Chúa Trời, chứ không phải là kết quả của sự thờ ơ của Ngài hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Vị thi sĩ hiểu Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui lòng với việc chúng ta vâng theo ý muốn của Ngài hơn bất kỳ của lễ nào khác; và sự vui mừng theo sau điều này (“Tôi đây, tôi đã đến”). Vị thi sĩ quyết định nhớ lại từ này trong tâm trí mình và đi theo nó. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời mở đôi tai tâm linh bị điếc của chúng ta để chúng ta có thể hiểu được Lời Đức Chúa Trời. Luôn luôn hãy có những ngày tốt đẹp với Đức Chúa Trời bằng cách viết Lời của Đức Chúa Trời lên những tấm bảng lòng của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 3:3), và bằng cách thực hành thói quen suy ngẫm và vâng theo với sự hiểu biết.

Tham khảo

40:1–10 Người hát suy ngẫm về những tình huống khó khăn trước đó, trong đó ông kêu lên với  Đức Chúa Trời xin được trợ giúp, và Ngài nghiêng tai và nghe tiếng kêu cầu tôi (c.1). Những tình huống này đã củng cố bài học, phước cho người nào tin cậy nơi Chúa, người nào không quay lại kẻ kiêu ngạo.

Bài ca cũng tạo nên những người hát để chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người trung tín trong sự thờ phượng (c.3, 9–10): việc tiếp nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời của một người sẽ không trọn vẹn cho đến khi người cám ơn công chúng. Những sự giải phóng này bày tỏ tình yêu thương và sự thành tín kiên định của Đức Chúa Trời (c.10; so sánh Xuất Ai Cập 34:6). 

Cầu nguyện: Chúng ta hãy tin cậy hoàn toàn nơi những ý tưởng của Đức Chúa Trời cho chúng ta, và sẵn lòng lắng nghe khi Ngài phán – qua Lời của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 6-9 

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like