Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đức Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên Vĩ Đại

Ngày 25 – Đức Chúa Jêsus, Đấng Chăn Chiên Vĩ Đại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 13:18-25

18 Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. 19 Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện để tôi sớm được trở lại cùng anh em. 20 Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng Chăn Chiên Lớn là Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, ra khỏi cõi chết, 21 cung ứng cho anh em mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài, và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng! A-men. 22 Thưa anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo nầy, vì tôi chỉ viết vắn tắt cho anh em. 23 Tôi muốn anh em biết rằng anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được trả tự do. Nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đi thăm anh em. 24 Kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em và tất cả thánh đồ. Các thánh đồ ở I-ta-li-a gửi lời chào thăm anh em. 25 Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em!

Suy ngẫm và hiểu

Trước giả sách Hê-bơ-rơ bày tỏ rằng ông đã hành động với một lương tâm trong sáng (một động cơ trong sáng) và đề nghị họ cầu nguyện cho ông (c.18-19). Tiếp theo điều này, ông ngợi khen Đức Chúa Jêsus và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Cuối cùng, mặc dù ông đã viết ra những lời quở trách, nài xin và thúc giục trong bức thư của ông gửi các tín hữu, ông bày tỏ ý định của mình là khích lệ họ. Ông gửi lời chào bình an đến những người thờ phượng và những người lãnh đạo. Ông kết thúc bức thư bằng lời cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở cùng với họ (c.20-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?         

C.25 Đức Chúa Trời là Đấng ban ân điển trên chúng ta. Ân điển là một hành động của ý muốn tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho không có việc không tôn trọng những người không xứng đáng. Ngày nay, chúng ta hãy kêu cầu để trải nghiệm ân điển này trong từng lĩnh vực của đời sống chúng ta! Và niềm hy vọng của tôi là ân điển này sẽ tuôn trào ra tới những người khác qua tôi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?       

C.18-19 Chúng ta phải cầu nguyện cho những người nỗ lực giảng dạy Lời Chúa. Họ là những người đi theo một lương tâm trong sáng trong mọi lĩnh vực và cố gắng để hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời. Tôi đang giúp những người giảng Lời Chúa bằng sự cầu nguyện được bao nhiêu? Hoặc nếu tôi là người giảng Lời Chúa, tôi dành bao nhiêu nỗ lực hành động một cách phải lẽ trong từng bối cảnh?

Tham khảo

13:22–25 Những lời chào cuối cùng. Trước giả kết thúc bằng lời kêu gọi cuối cùng, một số tin ngắn, và những lời chào kết thúc. 13:22 lời thúc giục. Ở một chỗ nào đó nữa trước giả kêu gọi các Cơ Đốc nhân thúc giục/khích lệ lẫn nhau (3:13; 10:25). Ông đã làm mẫu sự khích lệ như thế này trong bài nói/bài giảng dài của bức thư này.

13:23 Ti-mô-thê. Có thể là người đồng công của Phao-lô (người Phao-lô nói đến trong hai bức thư). Trước giả và người đọc có chung một người bạn trong Ti-mô-thê, và như vậy đã liên hệ với ý tưởng của Phao-lô (xem Phần giới thiệu: Trước giả, Người đọc, và Tựa đề). được thả ra. Có thể là khỏi ngục (so sánh 10:32–34; 13:3). 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phục vụ Hội Thánh và Chúa, bởi chính ân điển Ngài ban cho chúng con để chúng ta có thể sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 4-5

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like