Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Hôn Nhân Cũng Dựa Trên Lời Hứa

Ngày 30 – Hôn Nhân Cũng Dựa Trên Lời Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 24: 1-9

1 Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. 2 Áp-ra-ham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, 3 và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. 4 Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta. 5 Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ nầy; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? 6 Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó! 7 Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. 8 Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. 9 Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu.

Suy ngẫm và hiểu 

Áp-ra-ham đã biết ông không có nhiều thời gian để sống và lên kế hoạch cưới vợ cho Y-sác, con trai mình. Vì thế, ông đã gọi một người đầy tớ tin cậy nhất và bảo người đó trở lại quê hương ông và đến với bà con ông để tìm người nữ làm vợ Y-sác (c.1-4). Nhưng người đầy tớ lo lắng rằng người nữ mà ông chọn sẽ không chịu theo ông đến nơi này, và ông yêu cầu được dẫn Y-sác theo với ông. Nhưng Áp-ra-ham, nghĩ về lời hứa của Đức Chúa Trời, đã đảm bảo với người đầy tớ rằng Chúa sẽ giúp ông tìm vợ của Y-sác (c.5-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi việc, như đã hứa. Mặc dù Áp-ra-ham đã già và mất vợ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không ngừng thực hiện lời hứa của Ngài trong đời sống của Áp-ra-ham. Chúng ta hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng thành tín với lời hứa của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8 Như Áp-ra-ham đến xứ Ca-na-an với đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, vợ của Y-sác cũng phải là một người nữ của đức tin để nhân bội dòng dõi của Áp-ra-ham. Nói cách khác, người vợ của Y-sác phải là một người nữ sẵn lòng lìa bỏ quê hương, bà con và cha mình để đi đến xứ Ca-na-an xa lạ mà không có bất kỳ đòi hỏi nào khác. Theo cách này, Đức Chúa Trời thực hiện các công việc của vương quốc Ngài qua những người dấn thân vào đời sống đức tin.

Tham khảo

Sự dõi theo mà Chúa ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi việc xác nhận mối tương giao đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham. 24:2-6 Áp-ra-ham đã rất quan tâm đến việc Y-sác không được cưới người Ca-na-an nào; ông sợ rằng điều này sẽ kéo anh ta xa khỏi việc thờ phượng Chúa.

24:9 người đầy tớ đặt tay lên đùi Áp-ra-ham. Vì đặt tay trên đùi của một người có lẽ được hiểu là một dấu hiệu của việc ăn năn và phục tùng (xem Giê-rê-mi 31:19; Ê-xê-chiên 21:12), việc đặt tay của một người trên đùi của người khác có thể cho thấy sự phục tùng trên sức mạnh và thẩm quyền của người đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, bởi việc chịu trách nhiệm về hành động này, người đầy tớ tự gắn mình để vâng theo yêu cầu của Áp-ra-ham.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con tin rằng Ngài sẽ cung ứng cho chúng con mọi thứ để thực hiện lời hứa của Ngài, vì thế, xin hãy giúp chúng con sống theo sự dẫn dắt của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Áp-đi-a 1

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like