Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Cách Thành Công – Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

Ngày 01 – Cách Thành Công – Đức Chúa Trời Hướng Dẫn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 24:10-27

10 Người đầy tớ chọn mười con lạc đà trong bầy của chủ rồi lên đường, đem theo tất cả các lễ vật quý từ tay chủ giao. Ông đi đến vùng Mê-sô-pô-ta-mi, vào thành của Na-cô. 11 Ông cho lạc đà quỳ gối nằm nghỉ bên ngoài thành, cạnh một giếng nước, vào buổi chiều là giờ các cô gái ra múc nước. 12 Ông cầu nguyện: “Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con ơi! Xin cho con hôm nay được toại nguyện và xin tỏ lòng nhân từ với chủ con là Áp-ra-ham! 13 Nầy, con đứng cạnh giếng nước, và các cô gái của dân trong thành sẽ ra đây múc nước. 14 Khi con nói với cô gái nào rằng: ‘Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi uống một ngụm nước,’ mà cô ấy trả lời: ‘Xin mời ông, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa,’ thì đó chính là người mà Chúa định cho Y-sác, đầy tớ Ngài. Qua việc nầy con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với chủ con.”

15 Người đầy tớ chưa dứt lời cầu nguyện, thì kìa, Rê-bê-ca vác vò trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên. Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô; Na-cô là em trai của Áp-ra-ham. 16 Cô gái rất xinh đẹp, còn trinh trắng, chưa gả cho ai. Cô xuống giếng múc đầy vò nước rồi trở lên. 17 Người đầy tớ chạy đến trước mặt cô và nói: “Xin cô cho tôi uống một ngụm nước trong vò.” 18 Cô gái nói: “Thưa chúa, xin mời ngài uống nước”, rồi cô vội vàng hạ vò nước xuống tay và cho ông uống. 19 Sau khi cho ông uống, cô nói tiếp: “Tôi cũng sẽ múc nước cho mấy con lạc đà của ông uống nữa, chúng sẽ uống cho đến khi đã khát mới thôi.” 20 Cô gái vội vàng đổ nước trong vò ra máng rồi chạy xuống giếng múc thêm nữa cho tất cả các con lạc đà uống. 21 Người đầy tớ cứ lặng lẽ nhìn cô gái để xem Đức Giê-hô-va có làm cho chuyến đi của mình thành công hay không. 22 Khi lạc đà vừa uống xong, người đầy tớ lấy một chiếc khoen vàng khoảng hai chỉ, và một đôi xuyến vàng khoảng ba lượng 23 và hỏi cô gái: “Xin cho tôi biết cô là con ai? Trong nhà cha cô có chỗ nào cho chúng tôi nghỉ qua đêm được không?” 24 Cô gái đáp: “Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô.” 25 Rồi cô nói tiếp: “Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, cũng có chỗ nghỉ đêm nữa.” 26 Người đầy tớ cúi đầu và sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va, 27 và nói: “Cảm tạ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con! Ngài luôn nhân từ và thành tín đối với chủ con! Về phần con, Đức Giê-hô-va đã đưa đường con đến tận nhà anh em của chủ con”.

Suy ngẫm và hiểu

Sau một chuyến đi dài, người đầy tớ của Áp-ra-ham đến được thành Na-cô thuộc vùng Mê-sô-pô-ta-mi. Ở bên giếng bên ngoài thành, ông cầu nguyện để ông có thể thành công tìm được một người vợ cho Y-sác. Kỳ lạ thay, khi ông kết thúc lời cầu nguyện của mình, Rê-bê-ca xuất hiện bên giếng – giống như dấu hiệu ông đã cầu xin! Rê-bê-ca cho người đầy tớ và lạc đà của ông uống nước. Điều kỳ lạ hơn, Rê-bê-ca là con gái của Bê-tu-ên, người họ hàng của Áp-ra-ham. Người đầy tớ cúi đầu tạ ơn Đức Chúa Trời và thờ lạy Ngài (c.10-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-20 Đức Chúa Trời gửi đến Rê-bê-ca, người vợ tương lai của Y-sác, thậm chí trước khi người đầy tớ kết thúc lời cầu nguyện của mình. Khi chúng ta tìm kiếm việc làm thành ý muốn của Chúa trong thời điểm của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn con đường của chúng ta một cách thành công.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Người đầy tớ của Áp-ra-ham, người nhớ rằng ‘Chúa sẽ sai thiên sứ của Ngài” (c.7), đã cầu xin một dấu hiệu cụ thể để ông ấy có thể nhận ra người vợ tương lai của Y-sác. Ông cầu nguyện rằng ông có thể thành công tìm được một người phụ nữ hào phóng, người sẽ không chỉ cho ông, nhưng cho cả lạc đà của ông uống nước nữa. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện rằng chúng ta cũng có thể nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời một cách chắc chắn qua Lời hàng ngày Ngài ban cho chúng ta.

Tham khảo

24:12 Người đầy tớ (giống như Áp-ra-ham) có đức tin nơi Chúa và cầu nguyện xin sự hướng dẫn. Những điều kiện người đầy tớ đưa ra thể hiện rằng ông đang tìm kiếm một người vợ, người có một tâm tính hào phóng và quan tâm tương tự như tâm tính của Đức Chúa Trời, Đấng bày tỏ tình yêu thương trước sau như một đối với Áp-ra-ham (c.12).

24:16 Sự mô tả Rê-bê-ca như một thiếu nữ không một người nam nào biết khẳng định rằng cô ấy là một trinh nữ, tạo ra sự mong đợi rằng cô có thể là một người Đức Chúa Trời đã định để làm vợ Y-sác. 24:17–20 Những hành động của Rê-bê-ca phản chiếu một cách chính xác điều người đầy tớ trước đó đã cầu xin (c.14).

Cầu nguyện: Hôm nay chúng con tin cậy vào quyền tể trị tối cao của Ngài, Đức Chúa Trời ôi, điều vượt quá lô-gic và những sự mong đợi của chúng con. Xin hãy giúp đỡ cho chúng con!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-na 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like