Browsing: Y-sác

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Gia-cốp trở về nhà của Y-sác, cha mình và đoàn tụ với ông. Chính tại đó Gia-cốp chứng kiến hơi thở cuối cùng của Y-sác và đã chôn cất ông ấy. Ê-sau rời khỏi Gia-cốp và đi sang phía đông và cư ngụ tại Sê-i-rơ.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Do nạn đói ở Ghê-ra và chính sai lầm của mình, Y-sác đã phải đối diện với một sự khủng hoảng trong cuộc đời ông. Tuy vậy, như Đức Chúa Trời đã làm cho Áp-ra-ham, Ngài biến sự khủng hoảng của Y-sác thành một phước lành.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Ê-sau và Gia-cốp, những đứa con mà Y-sác và Rê-bê-ca đã mang thai sau khi chờ đợi hai mươi năm, đã tranh giành nhau trước khi sinh ra. Đức Chúa Trời phán rằng đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.

0

Hoithanh.com – La-ban, người đã nghe thấy lời xưng nhận của người đầy tớ của Áp-ra-ham, đã chấp nhận cuộc hôn nhân. Sau khi suy ngẫm ở ngoài đồng, Y-sác chào đón Rê-bê-ca.