Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Lời Hứa Về Miền Đất Hứa Và Nguồn Của Mọi Phước Hạnh

Ngày 27 – Lời Hứa Về Miền Đất Hứa Và Nguồn Của Mọi Phước Hạnh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 21: 22-34

22 Bấy giờ, vua A-bi-mê-léc và Phi-côn, chỉ huy trưởng quân đội, nói với Áp-ra-ham: “Đức Chúa Trời giúp đỡ ngươi trong mọi việc ngươi làm. 23 Vậy bây giờ, trước mặt Đức Chúa Trời hãy thề với ta rằng ngươi sẽ không lừa dối ta, con cái hay dòng dõi ta, nhưng ngươi sẽ đối xử với ta và xứ mà ngươi đang trú ngụ thật tử tế, như ta đã đối xử với ngươi vậy.” 24 Áp-ra-ham đáp: “Tôi xin thề.”

25 Sau đó, Áp-ra-ham phàn nàn với vua A-bi-mê-léc về một giếng nước bị đầy tớ A-bi-mê-léc chiếm đoạt. 26 A-bi-mê-léc nói: “Ta không biết ai đã làm việc nầy. Ngươi không báo cho ta biết, mãi đến hôm nay ta mới nghe đến thôi.” 27 Áp-ra-ham bắt chiên và bò, tặng cho vua A-bi-mê-léc rồi hai người kết ước với nhau. 28 Áp-ra-ham lựa riêng ra bảy con chiên cái tơ trong bầy. 29 A-bi-mê-léc hỏi: “Ngươi lựa riêng bảy con chiên cái tơ đó ra để làm gì vậy?” 30 Áp-ra-ham đáp: “Xin vua hãy nhận từ tay tôi bảy con chiên cái tơ nầy như một lời chứng rằng tôi đã đào cái giếng nầy.” 31 Vì vậy, người ta gọi chỗ đó là Bê-e Sê-ba; vì tại đó hai người đã thề nguyện với nhau. 32 Sau khi hai bên đã kết ước với nhau tại Bê-e Sê-ba, vua A-bi-mê-léc và chỉ huy trưởng Phi-côn lên đường trở về xứ Phi-li-tin. 33 Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-e Sê-ba, và tại đó ông cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời hằng hữu. 34 Áp-ra-ham cư trú lâu ngày trong đất của người Phi-li-tin.

Suy ngẫm và hiểu 

A-bi-mê-léc muốn có một hòa ước với Áp-ra-ham, vì ông biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng Áp-ra-ham và Ngài ban phước cho ông. Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc đã kết ước qua sự trao đổi chiên và bò, còn Áp-ra-ham cũng tặng cho A-bi-mê-léc bảy con chiên cái tơ như là bằng chứng là ông đã đào cái giếng đó. Nơi mà hai người này kết ước được đặt tên là ‘Bê-e-sê-ba’ (cái giếng thề nguyện) và tại đây, Áp-ra-ham đã trồng một trồng một cây me và cầu khẩn Đức Chúa Trời (c.22-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22 Đi cùng với chỉ huy của quân đội mình, A-bi-mê-lécđã yêu cầu kết ước với Áp-ra-ham, dẫu rằng ông có đủ quyền lực để đuổi Áp-ra-ham ra. Điều này là vì hiển nhiên với thế gian rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Áp-ra-ham và bảo vệ ông. Thật không dễ cho chúng ta bày tỏ Đức Chúa Trời hằng sống qua đời sống của mình, nhưng chí ít thì chúng ta có thể thử.

C.33-34 Áp-ra-ham đã trồng một cây me tại Bê-e-sê-ba và cầu khẩn Danh Chúa để xưng nhận rằng lời hứa của Chúa đã kéo dài đến Ghê-ra và vùng đất đó sẽ thuộc về con cháu ông đời đời. Lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là gì? Chúng ta hãy tin vào lời hứa và trồng cây me của chúng ta.

Tham khảo

21:22-34 A-bi-mê-léc kết ước với Áp-ra-ham. Nhận biết sức mạnh của Áp-ra-ham, A-bi-mê-léc đã kết ước với ông nhằm bảo vệ cả hai bên. 21:22-23 Đức Chúa Trời ở với ngươi trong mọi việc ngươi làm. A-bi-mê-léc coi sự thành công của Áp-ra-ham là do Đức Chúa Trời.

21:25-30 Trước khi chấp nhận kết ước, Áp-ra-ham đưa ra vấn đề gây tranh cãi về quyền sở hữu một cái giếng. Giao ước hay kết ước được lập để ngăn chặn xung đột giữa hai bên. Món quà bảy con chiên cái tơ cho A-bi-mê-léc xác nhận quyền sở hữu cái giếng đó của Áp-ra-ham.

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, Đấng khiến những người phụ thuộc Ngài được xứng đáng, xin hãy giúp chúng con trồng cây đức tin của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like