Home Tin tức Thông Báo Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Thế Giới

Thông Báo Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Thế Giới

by Ban Biên Tập
30 đọc

CHƯƠNG  TRÌNH

ĐẠI HỘI LIÊN HỮU TIN LÀNH THẾ GIỚI

PHNOM PENH, CAMBODIA

5-7  tháng 11,2014

Tại GOD’S  FAMILY CHURCH

Số 055K, Đường 56 R, Làng Toul Kork, Quận Russey Koe, Phnom Penh, Cambodia

855 12 85 38 39

Mục sư: Ouk Bunthoeun

Với chủ đề: “Vui mừng Trong Chúa” dựa trên Kinh Thánh Phi-líp 4:4

Lịch cụ thể:

  • Thứ tư, 5 tháng 11, 2014

3.00-5.30                                                                     Giao  lưu & thông công

7.30-9.30                                                                     Khai mạc  Đai Hội

                                                                                  Giảng Luận

  • Thứ năm, 6 tháng 11, 2014

            6.30-8.00                                                                    Ăn  sáng

            8.00-9.00                                                                    Thờ phượng

            9.00-10.30                                                                   Giảng luận

            10.30-11.00                                                                 Giải lao

            11.00-12.30                                                                 Thuyết trình


            12.30-2.00                                                                   Ăn  trưa


            2.00-3.30                                                                     Thảo luân

            3.30-4.00                                                                     Giải lao

            4.00-5.30                                                                     Hội thảo / Huấn luyện


            5.50-7.30                                                                     Ăn tối

                                                                                              Thông công


            7.30-9.30                                                                     Thờ phượng

                                                                                              Giảng luận

  • Thứ sáu, 7 tháng 11, 2014

            6.30-8.00                                                                     Ăn sáng

            8.00-9.00                                                                     Thờ phượng

            9.00-10.30                                                                   Giảng luận

            10.30-11.00                                                                  Giải lao

            11.00-12.30                                                                  Thuyết trình


            12.30-2.00                                                                   Ăn trưa


            2.00-3.30                                                                     Thảo luận

            3.30-4.00                                                                     Giải lao

            4.00-5.30                                                                     Hội thảo / Huấn luyện


            5.50-7.30                                                                     Ăn tối

                                                                                              Thông công


            7.30-10                                                                        Thờ phượng

                                                                                               Giảng luận

                                                                                               Tiệc thánh

                                                                                               Bế mạc

***Chương trình có thể thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh

Dự tính chi phí cho khách tham dự:

*Ăn ở tại nhà thờ 3 đêm 2 ngày:

Ngủ giưởng tầng (bunk bed) hoặc nằm trên chiếu  (khách tham dự cần đem theo khăn tắm và đồ dùng cá nhân)

Giá: $30 USD

*Ăn ở tại nhà nghỉ (Guest  house), 2 người một phòng, 3 đêm 2 ngày

Sary Thom Guest  House

Địa chỉ: #108 A1.  St. 273,  12105 Phnom Penh

855 23 883-963. 012 955-335

Giá: $45 USD

*Ăn ở tại nhà nghỉ (Guest  house), 3 đêm 2 ngày

Henng Lay Guest House và  Night In Hotel

855-23-636-5599

2 người một phòng: $50

4 người một phòng: $35

*Ăn ở tại Khách Sạn Midland Hotel, 2 người một phòng, 3 đêm 2 ngày.

Address: Midland  Hotel, # 150H, St. 516 Sangkat Boeung Kok I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, 855-23-305 336;855 23 883 066 web.  www.midlandhotel.com.kh

Giá: $70 USD

PHIẾU GHI DANH DỰ ĐẠI HỘI LIÊN HỮU

 PHNOM PENH

5-7 tháng 11, 2014

Họ và tên:___________________________________________________________________

Địa chỉ:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Thành viên của Hội Thánh:_________________________________________________________

Địa chỉ:______________________________________________________________________

Tên Mục sư:_________________________________________________________________

Điện Thoại:____________________________Email:__________________________________

Tôi xin tham dự Đại Hội Liên Hữu 2014 tại Phnom Penh, Cambodia.

Không ngủ lại: $20

Tôi xin ở tại.

  • Nhà thờ:  $30
  • Nhà nghì : $45 hoặc $35
  • Khách sạn Midland Hotel: $70

Tôi sẽ đến Phnom Penh 

Bằng xe khách vào ngày_________________________________________________________

Bằng máy bay vào ngày_______________________________________________________

Quí vị nào muốn được đón tại trạm xe buýt hoặc sân bay xin liên lạc:

Mục sư Hùng: email: hungtrang96@gmail.com.        

Mục sư Hải: paulphanfamily@yahoo.com


Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like