Home Dưỡng Linh Ngày 15– Hai Vua Đón Rước Áp-Ra-Ham

Ngày 15– Hai Vua Đón Rước Áp-Ra-Ham

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 14: 13-24

13 Có một người thoát được đến báo cho Áp-ram, người Hê-bơ-rơ. Áp-ram đang sống gần các cây sồi của Mam-rê, người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; cả ba người nầy đều đã liên kết với Áp-ram. 14 Khi hay tin cháu mình bị bắt, Áp-ram huy động các gia nhân đã được huấn luyện, gồm ba trăm mười tám người, và truy đuổi các vua đó đến tận Đan. 15 Áp-ram phân bố lực lượng, ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch quân đến đất Hô-ba, nằm ở phía bắc của Đa-mách. 16 Ông đoạt lại tất cả các tài sản, và đưa cháu mình là Lót cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. 17 Sau khi Áp-ram chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh trở về, vua Sô-đôm ra đón rước ông tại thung lũng Sa-ve, tức là thung lũng Vua. 18 Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón, 19 và chúc phước cho Áp-ram. Ông nói: “Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!20 Chúc tụng Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi!”Áp-ram dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm. 21 Vua Sô-đôm nói với Áp-ram: “Ngươi chỉ cần giao người lại cho ta, còn tài sản thì ngươi giữ lấy.” 22 Nhưng Áp-ram nói: “Tôi đã giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng sáng tạo trời và đất, và thề rằng 23 tôi không lấy bất cứ thứ gì của vua, dù chỉ là một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày, kẻo vua lại nói: ‘Ta làm giàu cho Áp-ram’. 24 Tôi không nhận gì cả ngoại trừ những gì các thanh niên tôi đã ăn, và phần thuộc về những người cùng đi với tôi, là A-ne, Ếch-côn và Mam-rê; hãy cho họ nhận phần của họ”.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Áp-ram nghe tin rằng Lót đã bị các vua phía đông bắt đi, ông đã dẫn theo những người được huấn luyện và đã đánh bại các vua phía đông, mang tất cả tài sản mà họ đã cướp trở về. Chính sự trợ giúp của Đức Chúa Trời khiến đội quân ít ỏi của Áp-ram có thể đánh bại được các vua hùng mạnh phía đông (c.13-16).

Khi Áp-ram từ trận chiến trở về, vua Sô-đôm và vua Sa-lem đã đi ra chào đón ông. Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, đã ngợi khen Đức Chúa Trời và chúc phước cho Áp-ram. Trong khi đó, vua Sô-đôm đã dâng tặng Áp-ram tất cả chiến lợi phẩm để ông đem theo, nhưng Áp-ram đã khước từ, nói rằng ông không muốn được biết đến là người đã trở nên giàu có bằng sự giúp đỡ của vua Sô-đôm (c.17-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-20 Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và là thầy tế lễ đã ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã ban chiến thắng cho Áp-ram, và chúc phước cho ông trong Danh của Đức Chúa Trời, ‘Đấng Chí Cao’. Rồi Áp-ram dâng cho Mên-chi-xê-đéc một phần mười tất cả những gì ông chiếm được từ trận chiến. Vai trò và thái độ của Mên-chi-xê-đéc là cách thức ban đầu của dòng dõi vua Đa-vít, người cũng là thầy tế lễ và vua (Thi Thiên 110:4), và hơn nữa, nguyên mẫu của Đấng Christ, thầy tế lễ Tối Cao đời đời của chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:2-3). Điều này cho thấy rằng chỉ duy Đức Chúa Jêsus mới có thể ban phước cho chúng ta và nhận lời cảm tạ của chúng ta.

Tham khảo   

14:14. Các gia nhân được huấn luyện. Từ tiếng Hê-bơ-rơ “những người được huấn luyện” chỉ được thấy ở đây trong Cựu Ước. Bối cảnh này ngụ ý rằng họ có lẽ đã từng có một số huấn luyện quân đội nào đó. 14:15 Một cuộc đột kích vào ban đêm cho phép các lực lượng của Áp-ram chiến thắng các địch thủ của họ, những kẻ đã chạy trốn về phía bắc.

14:17-24 Bằng cách đối chiếu những phản ứng của Áp-ram đối với các vua Sô-đôm và Sa-lem, đoạn này nhấn mạnh sự tin cậy của ông nơi Đức Chúa Trời hơn là vào sức mạnh của binh lính để dành được tài sản ở Ca-na-an. Mặc dù Đức Chúa Trời đã hứa ban vùng đất ấy cho Áp-ram, nhưng người tộc trưởng này sẽ không dùng những chiến lược dùng bạo lực để dành được nó.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo trời và đất, là Cha của chúng con, xin hãy giúp chúng con phục vụ Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 37-39

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like