Browsing: vua chúa

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi Nê-bu-cát-nết-sa tại đỉnh cao quyền lực của mình, ông ta lại chiêm bao thấy một giấc mơ đáng sợ khác. Và cũng giống như lần đầu, Đa-ni-ên, người của Đức Chúa Trời, đã giải nghĩa giấc chiêm bao cho ông ta.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Một vị vua của Y-sơ-ra-ên, người phục vụ Đức Chúa Trời, vị vua thực sự của Y-sơ-ra-ên, phải cai trị dân sự bằng Lời của Đức Chúa Trời, như một người đại diện của Đức Chúa Trời.