Home Văn Nghệ Nỗi Buồn Của Tôi

Nỗi Buồn Của Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi – người được chữa lành
Hai căn bệnh hiểm nghèo:
Bệnh tật và tội lỗi
Nhờ hai liều thuốc quý:
Lại hoàn toàn miễn phí:
Đó là huyết Giê-xu
Và đòn roi Ngài chịu.

Tôi vui mừng khôn xiết
Muốn chia sẻ mọi người
Để tôn vinh Cứu Chúa
Để cảm tạ ơn Ngài
Để mọi người được biết
Đến nhận lãnh như tôi
Để mọi người được vui
Và danh Ngài cả sáng
Nhưng rồi khi tôi nói
Họ lại bịt miệng tôi
Có người còn cho tôi
Bị tà linh ám ánh
Hắn đi theo tà giáo
Xin mọi người chớ nghe.

Quá buồn, tôi ra đi
Đến với người xa lạ
Rao truyền ơn cứu rỗi
Có người tin, người không
Người tin được chữa lành
Người không thì mang bịnh
Tôi thầm tạ ơn Cha
Ngài cho tôi cơ hội
Rao truyền ơn Cứu rỗi
Để có người biết Cha.

Nhưng lòng tôi vẫn buồn
Vì thương cho họ quá
Sao Lời Ngài dạy thế
Mà họ lại không tin
Ngài có nói dối đâu
Ngài luôn thành tín
Chính Ngài từng tuyên bố:
“Ta là Đấng Chữa Lành” *
“Bới lằn roi của Ngài
Anh em được lành bịnh” **

Ôi! Chúa Giê-xu ơi !
Xin Thần Linh của Ngài
Ban cho con ân điển
Ban cho con sức mới
Để rao truyền danh Cha.

Ghi chú:
*: Xuất :15:26
**: IPhi-e-rơ 2:24

Lê Xưa
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like