Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Bàn Tay Kiểm Soát Lịch Sử

Ngày 27 – Bàn Tay Kiểm Soát Lịch Sử

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 11:1-19

1 Về phần ta, từ năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út người Mê-đi, ta đã đứng cạnh để hỗ trợ và thêm sức cho Mi-ca-ên. 2 “Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Nầy, có ba vua nữa sẽ xuất hiện tại Ba Tư. Vua thứ tư giàu có hơn tất cả các vua khác. Khi của cải làm cho vua ấy trở nên hùng mạnh thì vua xúi giục dân chúng chống lại vương quốc Hi Lạp. 3 Rồi sẽ có một vua hùng mạnh xuất hiện. Vua ấy sẽ thống trị với cả quyền lực to lớn và theo ý mình. 4 Nhưng khi vua ấy đã đứng vững thì vương quốc của vua bị tan rã và phân chia theo hướng gió bốn phương trời, chứ không được truyền lại cho con cháu, cũng không dùng quyền lực trước đây mà cai trị nữa. Vương quốc vua sẽ bị nhổ tận gốc và trao cho những người khác không thuộc dòng dõi vua. 5 Vua phương nam sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng một trong các tướng lãnh của vua sẽ lớn mạnh hơn vua và vương quyền của người ấy sẽ lớn lắm. 6 Nhiều năm sau, các vua đó sẽ liên kết nhau, công chúa phương nam được gả cho vua phương bắc để kết hòa hảo. Nhưng công chúa không duy trì được quyền lực; vua phương bắc và dòng dõi vua cũng không đứng nỗi. Lúc ấy, công chúa cùng với những người hộ tống nàng, cha nàng và chồng nàng đều sẽ bị giao nộp. 7 Một chồi cùng gốc với công chúa sẽ lên nối ngôi vua phương nam. Vua ấy sẽ đem quân vào thành lũy vua phương bắc, tấn công và chiến thắng. 8 Vua sẽ mang về Ai Cập các thần của họ, từ các tượng đúc đến các đồ dùng bằng vàng bằng bạc. Vua án binh, không tấn công vua phương bắc trong vài năm. 9 Sau đó, vua phương bắc có tiến vào lãnh địa của vua phương nam, nhưng lại trở về xứ mình. 10 Các con trai của vua phương bắc tiến hành chiến tranh. Họ chiêu mộ nhiều đoàn quân đông đúc rồi kéo quân đến, tràn lấn, vây bủa khắp nơi; họ đưa cuộc chiến đến tận các thành trì của vua phương nam. 11 Bấy giờ vua phương nam tức giận, xông ra giao chiến với vua phương bắc. Dù vua phương bắc đã chiêu mộ một đoàn quân đông đúc, nhưng đoàn quân nầy cũng sẽ rơi vào tay vua phương nam. 12 Khi đánh bại được đoàn quân đó, vua phương nam sinh lòng kiêu ngạo. Vua sẽ đánh bại hàng ngàn, hàng vạn địch quân nhưng không chiến thắng. 13 Vua phương bắc lại sẽ chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước, và đến cuối cùng các kỳ, tức là các năm, vua ấy lại tiến công với một đoàn quân hùng hậu, trang bị rất đầy đủ. 14 Trong khi ấy, nhiều người nổi lên chống lại vua phương nam. Những kẻ bạo loạn trong dân ngươi sẽ nổi lên để làm ứng nghiệm khải tượng, nhưng chúng sẽ thất bại. 15 Vua phương bắc sẽ đến xây dựng đồn lũy và chiếm được một thành kiên cố. Quân phương nam sẽ không đương đầu nổi, ngay cả đoàn quân tinh nhuệ cũng không đủ sức kháng cự. 16 Vua phương bắc sẽ tiến đánh theo ý mình, và chẳng ai đương đầu nổi với vua ấy. Vua sẽ đứng trong đất vinh hiển, cầm quyền sinh sát trong tay. 17 Vua quyết tâm tiến chiếm bằng sức mạnh của vương quốc mình. Vua sẽ lập giao ước với vua phương nam, gả công chúa cho vua nầy để thôn tính vương quốc, nhưng việc đó không thành, không mang lại lợi ích nào cho vua cả. 18 Sau đó, vua chuyển hướng về vùng duyên hải và chiếm được nhiều nơi. Nhưng một tướng lãnh sẽ chấm dứt thái độ kiêu căng của vua, làm cho chính tính kiêu căng của vua chống lại vua. 19 Vua quay trở về với các thành lũy trên đất mình; nhưng sẽ phải vấp ngã và té nhào, và chẳng ai còn gặp lại vua ấy nữa.

Suy ngẫm và hiểu

Thiên sứ đã nói với Đa-ni-ên điều sẽ xảy ra một cách chi tiết. Ba-tư sẽ bị tiêu diệt trong thời trị vì của vua thứ tư của Ba-tư (Xéc-xe) bởi một vua hùng mạnh (A-léc-xan-đơ Đại đế). Khi vị vua hùng mạnh qua đời, vương quốc đó (Hy Lạp) sẽ bị chia làm bốn. Và trong bốn vương quốc, hai (phương nam và phương bắc) sẽ đánh nhau một thời gian dài. Như vậy, những lời tiên tri chi tiết này được làm thành một cách chính xác theo lịch sử mà chúng ta biết. Vì thế, chúng ta không thể phủ nhận là Đức Chúa Trời kiểm soát tất cả mọi chi tiết của lịch sử của toàn thế giới (c.1-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-19 Đức Chúa Trời làm thành sự hiện thấy Ngài đã cho Đa-ni-ên thấy vào đúng lúc Ngài đã định. Điều này minh chứng rằng Đức Chúa Trời có một sự quan tâm to lớn đến con người và Ngài kiểm soát toàn bộ lịch sử với đôi tay quyền năng của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6 Những người lãnh đạo của các vương quốc tranh giành quyền lực của thế giới trong một sự ganh đua không chấm dứt. Cũng không có nhiều sự khác biệt trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Trong thế giới này, cộng đồng đức tin của chúng ta không được tìm cách chiếm cộng đồng khác bằng sự ganh đua vô tận, nhưng phải tìm cách sống với nhau bằng sự chấp nhận và phục vụ lẫn nhau. 

Tham khảo

11:1 Việc đề cập đến năm đầu của Đa-ri-út người Mê-đi (539 TCN) là điều quan trọng bởi nó là năm khi sắc lệnh cho phép người Do Thái quay trở về đã được ban hành. Ta đứng lên để khẳng định và làm cho người được mạnh mẽ. Dường như vị thiên sứ giải thích có một vai trò nào đó trong những sự kiện này.

11:3 Vài vị vua Ba Tư khác nhỏ hơn đã bị bỏ qua không được đề cập như những bước có tính tiên tri liên quan tới người cai trị quan trọng kế tiếp, vị vua hùng mạnh, người sẽ lật đổ Đế quốc Ba Tư và thống trị một vương quốc rộng lớn (một quyền lực vĩ đại), A-léc-xan-đơ Đại đế (336–323 TCN).

 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con được an toàn trong Ngài, Đấng kiểm soát toàn bộ lịch sử nhân loại!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 101-103

 

Bình Luận:

You may also like