Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Hãy Nghe Lời Và Đứng Lên!

Ngày 26 – Hãy Nghe Lời Và Đứng Lên!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 10:10-21

10 Bấy giờ, có một bàn tay chạm vào tôi, đỡ tôi dậy khi đầu gối và bàn tay tôi run rẩy. 11 Người ấy nói với tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, người rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi.” Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên. 12 Người bảo tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. 13 Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư. 14 Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến.” 15 Trong khi người nói với tôi những lời đó, tôi cúi mặt xuống đất và bị câm lặng. 16 Nầy có một vị mang hình dạng như các con trai loài người chạm đến môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi: “Thưa chúa, khải tượng đã làm tôi đau đớn và kiệt sức. 17 Làm sao đầy tớ của chúa có thể thưa chuyện với chúa được? Vì hiện nay tôi không còn một chút sức lực nào, cũng chẳng còn hơi thở trong tôi nữa!” 18 Bấy giờ, vị có hình dạng người nam lại chạm đến tôi và thêm sức cho tôi. 19 Người bảo tôi: “Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi. Hãy an tâm và can đảm! Hãy can đảm lên!” Khi người đang nói với tôi, tôi được thêm sức và nói: “Thưa chúa, xin ngài cứ nói, vì Ngài đã thêm sức cho tôi.” 20 Người nói: “Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại để giao chiến với thủ lĩnh của Ba Tư, và khi ta vừa đi thì thủ lĩnh của Hi Lạp sẽ đến. 21 Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết những gì đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp sức với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mi-ca-ên, thiên sứ của các ngươi.”

Suy ngẫm và hiểu

Thiên sứ của Đức Chúa Trời chạm đến Đa-ni-ên và giúp cho ông đứng lên. Và người nói với Đa-ni-ên rằng lời cầu nguyện của ông đã được nhậm. Vị thiên sứ nói rằng người đã cố gắng đến sớm hơn, nhưng đã bị muộn bởi vì sự ngăn trở của vua Phe-rơ-sơ (ác linh). Người giải thích cho Đa-ni-ên  những điều sẽ xảy ra trong tương lai (c.10-14). Thậm chí khi Đa-ni-ên lắng nghe sự giải thích của thiên sứ, ông chưa thể vượt qua cú sốc và sự sợ hãi của mình bởi khải tượng mà ông thấy. Khi đó một đấng có hình dạng một người chạm đến Đa-ni-ên và ban cho ông sức lực. Người bảo Đa-ni-ên đừng sợ và hãy mạnh mẽ. Người làm điều này trước khi nói cho ông biết về tình hình cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra và về cuốn sách chân lý (c.15-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11, 19 Đức Chúa Trời ban sức mạnh và sự bình an cho những tâm hồn mệt mỏi sợ hãi. Kiểu sợ hãi, nỗi đau, hoặc yếu đuối nào chúng ta đang có hiện nay? Chúng ta hãy lắng nghe Chúa, Đấng gọi chúng ta là “những người được yêu quý vô cùng” và nhận lấy sức mạnh.

C.12 Đức Chúa Trời đáp lại lời cầu nguyện sốt sắng của Đa-ni-ên, người khiêm nhường tìm kiếm mặt Chúa. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của Đa-ni-ên từ ngày thứ nhất và sai thiên sứ của Ngài đến với ông. Chúng ta hãy suy ngẫm về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng làm thành tất cả mọi sự chuẩn bị để đáp cho những lời cầu nguyện của chúng ta. Với Đức Chúa Trời, Đấng đẹp lòng với những người tìm kiếm Ngài trong danh Chúa, chúng ta sẽ cầu xin điều gì?

Tham khảo

10:12 Sứ giả lạ lùng đã khích lệ Đa-ni-ên thông qua việc nói với ông rằng ông được Đức Chúa Trời “rất yêu mến” (c.11) và rằng người được sai đến với Đa-ni-ên để đáp lời cầu nguyện của ông, để ban cho ông một sự thấu hiểu, sự hiểu biết và sự  khích lệ, để đáp ứng với sự than khóc và sự suy ngẫm của ông đến tình trạng ở Giê-ru-sa-lem.

10:15–16 Khi nghe nói về quy mô và sức mạnh của các thế lực thuộc linh sắp được đặt chống lại những người của Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem, Đa-ni-ên sửng sốt bởi ý thức về sự yếu đuối, mạnh mẽ đến mức ông phải nằm rạp xuống đất, không thốt nên lời cho đến tận khi thiên sứ chạm vào môi ông.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, khi chúng con không hiểu ý muốn của Ngài qua Kinh Thánh, xin hãy giúp chúng con hiểu điều đó qua ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 98:100

Bình Luận:

You may also like