Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 20

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 20

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về tham dự hội đồng bồi linh lần này có Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng thứ I HTTLVN (MN), cũng là diễn giả chính của Hội Đồng. Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Ủy Viên TLH. Mục Vụ Tin Lành tỉnh An Giang. Mục sư Cao văn Hoàng – nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh An Giang, các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo Quản nhiệm các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh cùng hơn 400 tín hữu tham dự.

Trong phần khai mạc Hội Đồng, có đại diện Chính quyền các cấp từ tỉnh đến địa phương tham dự và có quà chúc mừng. Mục sư Nguyễn Hồng Khanh – Quản nhiệm Chi Hội Châu Đốc hướng dẫn chương trình.

Ban hát dẫn Hội Thánh Tân Châu đã hướng dẫn hội chúng trong thì giờ ca ngợi Chúa. Sau khi Mục sư Cao Văn Hoàng có lời chào mừng và Mục sư Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện khai lễ. Các ban hát đến từ các Hội Thánh trong tỉnh cũng lần lược tôn vinh Chúa.

Mục sư Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa trong I Tês 5:1-11, Lời Chúa đã nhắc nhở mỗi người phải có đời sống tỉnh thức trong bước đường theo Chúa. Cô Trần Kim Quyên cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Mục sư Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện chúc phước kết thúc chương trình buổi sáng.

Buổi chiều chương trình được tiếp tục qua thì giờ tôn ngợi Chúa. Mục sư Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ.

Mục sư Nhiệm chức Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Hội Thánh Núi Sập đọc Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 24: 32-51 để làm nền tảng cho sứ điệp của Mục sư Thái Phước Trường. Sau đó Chấp sự Trần Thanh Long cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Tạ ơn Chúa qua hội đồng lần này, tôi con Chúa với lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ vì còn những yếu đuối; xin Chúa Thánh Linh cứ nhắc nhở tấm lòng mỗi người có đời sống tỉnh thức sẵn sàng đón ngày Chúa trở lại.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Nhà thờ Tân Châu nơi tổ chức hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Quang cảnh bên trong nhà thờ

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát dẫn Hội Thánh Tân Châu

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
MS Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện khai lễ

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Hội Thánh Tân Châu ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Hội Thánh Núi Sập ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Hội Thánh Hồng Ngự ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
MSNC Đặng Trần Phúc đọc Lời CHúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Mục sư Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát MS-TD ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Dùng cơm trưa thân mật

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát dẫn Hội Thánh Long Xuyên ca ngợi Chúa đầu giờ

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Hội Thánh Mỹ Luông ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Hội Thánh Châu Đốc ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Hội Thánh Long Xuyên ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Ban hát Chấp sự các Hội Thánh ca ngợi Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Chấp sự Hội Thánh Núi Sập cầu nguyện đáp ứng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH AN GIANG LẦN THỨ 20.
Mục Sư Dương Hữu Thắng thông báo trước khi tất lễ

An Giang
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like