Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Chiến Thắng Cuối Cùng

Ngày 20 – Chiến Thắng Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 7:15-28

15 “Tôi, Đa-ni-ên, tâm linh tôi khắc khoải, những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. 16 Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều nầy. Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau: 17 ‘Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. 18 Nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ tiếp nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng.’ 19 Bấy giờ, tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư, là con khác hẳn các con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt và móng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. 20 Tôi cũng muốn biết thêm về mười cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời xấc xược và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. 21 Khi tôi nhìn, cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và chiến thắng, 22 cho đến khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, lập sự phán xét để bênh vực các thánh của Đấng Chí Cao, và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc. 23 Người ấy giải thích với tôi: ‘Con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư trên đất, khác hẳn mọi vương quốc kia; vương quốc đó sẽ ăn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất. 24 Mười cái sừng là mười vua sẽ ra từ vương quốc đó. Nhưng sẽ có một vua nổi lên sau, khác hẳn các vua trước, Và sẽ đánh đổ ba vua. 25 Vua nầy sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Chí Cao. Vua định thay đổi thời và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy, Cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ. 26 Nhưng tòa sẽ phán xét và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ, để tận diệt và hủy phá vĩnh viễn quyền ấy. 27 Bấy giờ, vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Chí Cao. Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu và mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài.’ 28 Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Đa-ni-ên, các ý tưởng khiến tôi vô cùng bối rối, mặt mày biến sắc; nhưng tôi vẫn ghi nhớ những việc đó trong lòng.”

Suy ngẫm và hiểu

Bốn con thú Đa-ni-ên nhìn thấy trong sự hiện thấy tượng trưng cho những vương quốc sẽ được thành lập trong tương lai (c.15-18). Cụ thể, con thú thứ tư, lớn hơn những con khác và có mười sừng, sẽ là vương quốc lớn thứ tư dấy lên. Một vị vua của vương quốc này sẽ bắt bớ những người của Vương quốc của Đức Chúa Trời một cách dữ dội. Nhưng khi Đức Chúa Trời đến, Ngài sẽ phán xét những vương quốc này và ban cho dân Ngài quyền phép đời đời để cai trị trên các vương quốc (c.19-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-18 Đức Chúa Trời an ủi dân Ngài, những người phải chịu khổ vì những con thú bạo lực của thế gian này, và ban cho họ niềm hy vọng họ sẽ nhận được Vương quốc của Đức Chúa Trời. Có phải cuộc sống của bạn đang khó khăn hay không? Thậm chí hiện nay, Đức Chúa Trời vẫn phán với chúng ta qua Kinh Thánh và ban cho chúng ta ân điển để chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi trong Lời của Ngài và được đứng vững (Hê-bơ-rơ 1:1, 2).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-16 Đa-ni-ên cảm thấy bồn chồn bởi những sự hiện thấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông bởi vì ông không biết ý nghĩa của chúng. Nhưng ông đã hỏi một trong những người đứng trước Đức Chúa Trời và đã nhận được sự giải nghĩa. Có phải đôi khi chúng ta cũng thất bại không thể hiểu được Lời của Đức Chúa Trời trong sự suy ngẫm của chúng ta hay không? Chúng ta hãy đừng tự mình vật lộn với nó, nhưng hãy giải quyết nó thông qua việc chia sẻ trong Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ.

Tham khảo

7:15–27 Nhiều nhà giải kinh xác định bốn con thú là Ba-by-lôn, Mê-đô-Ba Tư, Hy Lạp, và Rô-ma. Tuy nhiên, những con thú, nói chung, bày tỏ trật tự của thế giới hiện tại giống như một tình trạng bạo lực và tham muốn quyền lực không ngừng, điều sẽ tiếp diễn cho đến tận lần đến cuối cùng của Vương quốc Đức Chúa Trời.

7:15–27 Tâm điểm của khải tượng là khi những vương quốc của các con thú trên đất sẽ áp bức những thánh đồ, bị Đức Chúa Trời giới hạn và vượt ra ngoài điều đó là quang cảnh của tòa án Thiên đàng, nơi những con thú cuối cùng sẽ bị chế ngự và bị tiêu diệt (so sánh Khải Huyền 20:1–4, 10).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con nhìn vào sự chiến thắng cuối cùng mà chúng con sẽ nhận được trong Đức Chúa Jêsus Christ, và xin hãy giúp chúng con sống ngày hôm nay với sự chịu đựng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 80-82

Bình Luận:

You may also like