Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Vương Quốc Của Loài Người

Ngày 21 – Vương Quốc Của Loài Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 8:1-14

1 Năm thứ ba triều vua Bên-xát-sa có một khải tượng hiện đến với tôi, Đa-ni-ên. Khải tượng nầy đến sau khải tượng tôi đã thấy trước đây. 2 Trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở trong cung Su-sơ, thuộc tỉnh Ê-lam, và cũng trong khải tượng, tôi thấy mình đang ở cạnh sông U-lai. 3 Tôi ngước mắt lên và thấy một con chiên đực có hai sừng đứng cạnh bờ sông. Cả hai sừng đều cao, nhưng một sừng cao hơn sừng kia; và sừng cao hơn lại mọc lên sau. 4 Bấy giờ, tôi thấy con chiên đực lấy sừng húc về phía tây, phía bắc và phía nam. Không một loài thú nào chống cự nó được và không gì có thể thoát khỏi tay nó. Nó muốn làm gì tùy thích và ngày càng lớn mạnh. 5 Khi tôi đang chăm chú nhìn thì kìa, một con dê đực đến từ phía tây, đi rảo khắp mặt đất mà chân không chạm đất. Con dê đó có một cái sừng lớn nhô hẳn lên giữa hai con mắt. 6 Nó đến chỗ con chiên đực có hai sừng mà tôi đã thấy đứng cạnh bờ sông. Con dê hùng hổ xông vào con chiên đực. 7 Tôi thấy nó tiến sát con chiên đực và giận dữ húc con chiên đực làm gãy hai cái sừng. Con chiên đực không đủ sức chống lại; con dê vật nó xuống rồi giày đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi nó được. 8 Con dê đực trở nên cực kỳ to lớn. Nhưng đang lúc nó mạnh mẽ thì cái sừng lớn của nó bị gãy, và ngay chỗ đó có bốn cái sừng nhô ra theo hướng gió bốn phương trời. 9 Từ một trong các sừng đó nhú ra một cái sừng nhỏ rồi trở nên vô cùng lớn, hướng về phía nam, phía đông và về miền đất vinh hiển. 10 Nó vươn đến tận đạo quân trên trời, làm cho một phần đạo quân và một phần các ngôi sao rơi xuống đất, rồi giày đạp lên chúng. 11 Nó tự cho mình lớn bằng vị Tướng Chỉ huy đạo quân, dẹp bỏ tế lễ thiêu hằng hiến khỏi Ngài và phá đổ nơi thánh của Ngài. 12 Do tội ác mà đạo quân đã bị phó cho nó cùng với tế lễ thiêu hằng hiến. Cái sừng đó quăng sự thật xuống đất. Nó thành công trong mọi việc nó làm. 13 Bấy giờ tôi nghe một đấng thánh nói, và một đấng thánh khác nói với đấng đang nói đó rằng: “Khải tượng về tế lễ thiêu hằng hiến, về tội ác đưa đến sự hủy diệt, về việc phó nơi thánh cùng đạo quân để bị giày đạp dưới chân nó, sẽ còn kéo dài đến bao giờ?” 14 Đấng ấy trả lời: “Cho đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi sáng; sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy.”

Suy ngẫm và hiểu

Đây là sự hiện thấy thứ hai của Đa-ni-ên. Trong sự hiện thấy của ông có một con sông gọi là U-lai trong thành phố Su-sa, thủ đô của Ê-lam. Đây sẽ là một thành phố quan trọng của Mê-đi và Ba-tư trong tương lai. Ở đó một con chiên đực có hai cái sừng có vẻ rất mạnh mẽ, xuất hiện. Nhưng một con dê đực xuất hiện sau đó với những cái sừng lớn hơn giẫm đạp lên con chiên (c.1-8). Sau đó, một cái sừng nhỏ của con dê mọc ra coi thường chống lại Đức Chúa Trời và bắt bớ dân sự của Ngài. Nhưng Đa-ni-ên đã nghe thấy từ các thiên sứ rằng tất cả điều này sẽ kết thúc sau 2,300 ngày và đêm (c.9-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời cho phép Đa-ni-ên biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai qua các sự hiện thấy. Chúa và là Đấng canh giữ lịch sử nhân loại đã chia sẻ những kế hoạch của Ngài với một tạo vật nhỏ bé. Tương tự như vậy, hiện nay Đức Chúa Trời vẫn chia sẻ những gì trong tâm tư của Ngài với chúng ta. Những điều Đức Chúa Trời chia sẻ với chúng ta qua Lời của Ngài là gì?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-14 Tất cả mọi vương quốc của thế giới này sẽ xấc xược chống nghịch Đức Chúa Trời. Có vẻ như chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, sự thành công mà không có Đức Chúa Trời là một sự rủa sả kinh khiếp. Hiện nay, có nhiều cộng đồng hành động xấc xược không theo Lời của Đức Chúa Trời, nhưng dường như họ vẫn giành được thành công. Chúng ta phải cầu nguyện với sự kính sợ cầu xin sự phục hồi cho những cộng đồng này.

Tham khảo

8:1–14 Đa-ni-ên nhìn thấy một khải tượng về một con dê nhanh nhẹn đánh bại con chiên đực mạnh mẽ, chiến thắng bằng bốn cái sừng. Khải tượng này, được ban cho vào năm thứ ba của vua Bên-xát-sa (khoảng 550 TCN), xuất hiện khoảng cùng thời gian Si-ru chinh phục người Mê-đi và thống nhất hai vương quốc.

8:5 một con dê đực từ hướng tây đến. A-léc-xan-đơ Đại đế đến từ Hy Lạp, vùng ở về “phía tây” của cả Ba-by-lôn và Ba Tư. không chạm đất. A-léc-xan-đơ chinh phục Đế quốc Ba Tư hùng mạnh với tốc độ đáng kinh ngạc, từ 334–331 TCN (Ông ta cũng được thể hiện như là một con báo với bốn cái cánh trong 7:6).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con nhớ rằng thậm chí khi sự ác dường như có quyền lực, cho dù kết quả và hậu quả đạt được như thế nào, thì đây cũng là một phần của kế hoạch vĩ đại của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm:Thi Thiên 83-85

Bình Luận:

You may also like