Home Cho Người Việt Ảnh Hưởng Của Kinh Thánh

Ảnh Hưởng Của Kinh Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một nhà xã hội học nổi tiếng gần đây nói rằng Kinh Thánh là vũ khí mạnh nhất để đổi mới xã hội. Để hỗ trợ cho phát biểu này, nhà xã hội đưa ra một loạt những yếu tố thống kê về các trường hợp tội phạm như tham lam, hận thù, bạo hành và hỗn loạn đang gia tăng khắp thế giới. Ông tin rằng Kinh Thánh cho con người ta một tương giao chiều dọc mà không nguồn nào khác cung cấp được.

Nhà xã hội này không đề nghị là chúng ta phải bỏ công việc giáo dục cam go hay là ngưng các công tác cứu tế. Nếu một người đói, ta phải cung cấp lương thực, nhưng đây chỉ là tương giao chiều ngang. Ta không thể chỉ nghĩ đến nhu cầu vật chất của một người, vì còn mối tương quan chiều dọc nữa, con người khác hẳn mọi sinh vật là ở chỗ này. Ngoài cơm ăn áo mặc và nhà ở, ta còn cần một tương giao chiều dọc để ta có thể vững chân trên đất và giúp ta nhìn xa hơn chính mình để thấy được Thượng Đế.

Kinh Thánh giúp ta trong việc này. Kinh Thánh cho ta biết những điều vượt hiểu biết của con người như việc Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi sai Con một của Ngài đến thế gian để loài người nhờ lòng tin nơi Con ấy mà được cứu vớt. Việc làm này có thể thay đổi hẳn cuộc đời một người.

Nhiều năm trước đây, một người chuyên bán Kinh Thánh và các thứ sách khác nói về Chúa tại Brazil. Một hôm, sau khi bán một cuốn Kinh Thánh cho một người, người cảnh sát đến giật lấy quyển Kinh Thánh và ném xuống mặt đường vì nghĩ rằng đó là tài liệu tuyên truyền. Một người buôn bán hàng dạo, nhìn thấy, nhặt lên đem về xé ra từng tờ để gói hàng cho khách mua. Nhưng khi khách hàng mua, thấy giấy gói tốt quá, tò mò đọc các trang Kinh Thánh đó và còn cho người khác đọc nữa. Kết quả là một số người nhờ đó mà biết Chúa và tin nhận Chúa cho được tha tội. Một thời gian sau, có người đến khu vực ấy thấy có một ngôi giáo đường nhỏ với một số tín hữu. Đúng là chỉ nhờ lời Chúa mà người ta tin Chúa và quyền năng của Chúa đã đụng đến các đời sống và tương giao chiều dọc đã được khai mở.

Người không biết đến Kinh Thánh là không biết biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại – đó là việc Chúa Giê-xu vào đời; cũng không biết một dân tộc ảnh hưởng nhất trong lịch sử – là dân tộc Do-thái; lại không biết Vĩ Nhân ảnh hưởng nhất trong lịch sử – là Chúa Giê-xu và nhất là không biết đến căn bản cho một đời sống thành công là vì có tương giao chiều dọc.

Nguyễn Sinh
Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like