Bao Lâu?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vì xấu hổ và ngần ngại không dám đối diện với cô gái, anh chàng si tình mỗi tuần viết một lá thư rồi luồn vào dưới cửa nhà nàng. Tuy nhiên không bao giờ nhận được thư trả lời hay đáp ứng nào cả.

Cuối cùng, sau 42 năm, chàng đánh bạo đến gõ cửa nhà nàng và nói rõ là vẫn muốn cưới nàng làm vợ. Chàng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng vì nàng bằng lòng. Hai người làm lễ thành hôn vào tuổi 74. Đây thật là một chuyện tình hi hữu.

Một chuyện tình hi hữu khác là giữa Thượng Đế và con người. Qua bao nhiêu thế kỷ Thượng Đế tiếp tục gởi các sứ giả của Ngài đến kêu gọi dân tộc Israel chấp nhận tình thương của Ngài trong một giao ước phước hạnh, nhưng dân Chúa vẫn khi nhận khi chối từ. Rồi tại Bết-lê-hem, chính Thượng Đế đã bằng lòng vào đời qua Chúa Giê-xu, hi sinh chịu làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngày nay, Thượng Đế vẫn tiếp tục đứng bên ngoài cửa lòng của mỗi chúng ta để mời gọi chúng ta bằng lòng bước vào giao ước tình yêu vĩnh hằng với Ngài.

Có lẽ những lá thư tình hay tiếng gõ thương yêu của Chúa đã đến với bạn qua nhiều năm tháng và bạn chưa trả lời hay vẫn bỏ qua, bạn nên trả lời hôm nay vì tình yêu của Chúa vẫn chờ bạn và hạnh phúc của Ngài sẵn sàng ban cho bạn.

Nguyễn Sinh
Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like