Home Tin tức Tỉnh Đăk Lăk: Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Trưởng Điểm Nhóm

Tỉnh Đăk Lăk: Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Trưởng Điểm Nhóm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Diễn giả của chương trình bồi linh là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN); Mục sư Võ Thành Phê – Ủy Viên Mục Vụ TLH; Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện tỉnh. 

Chương trình bồi linh được khai mạc lúc 8 giờ 30 do MSNC Y Thun Buôn Krông – Ủy viên Ban Đại diện tỉnh – hướng dẫn chương trình. Sau khi có nghi thức khai mạc Hội đồng của Mục sư Huỳnh Cường; Mục sư Võ Thành Phê cầu nguyện dâng chương trình bồi linh lên cho Chúa.

Các ban hát đã góp phần tôn vinh Chúa qua nhiều bài hát thật cảm động. Sau khi Mục sư Châu Văn Hường tuyên đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh Giăng 14:8-24; Mục sư Phan Vĩnh Cự đã dùng Lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp: “Khi Dân Sự Yêu Mến Chúa”. Cảm ơn Chúa với những tấm lòng khát khao Lời Chúa, Chúa đã dùng Mục sư Phan Vĩnh Cự để khích lệ các đầy tớ Chúa yêu mến Chúa hãy “yêu mến Lời Chúa và yêu mến Hội Thánh Chúa”. Mục sư Philemon cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. 

Sau giờ bồi linh, Hội đồng được Mục sư Phan Vĩnh Cự dành thời gian tâm tình, góp ý xây dựng mục vụ cũng như giải quyết một số vấn đề mà các tôi tớ Chúa cùng các Trưởng Điểm Nhóm trong tỉnh đang gặp phải tại Hội Thánh mà chủ yếu tập trung vào vấn đề “sát nhập, chia tách và công nhận Chi Hội, công nhận chức vụ” tại một số địa phương chưa phù hợp với nghị định 92 của Chính phủ. 

Chương trình được kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của MSTS Y Siơk Niê.

Chương trình buổi chiều được bắt đầu lúc 13 giờ 30, MS Y Mah Liêng – UV Ban Đại diện – hướng dẫn chương trình. Mục sư Y Ky Êban cầu nguyện dâng thì giờ Hội đồng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.

Các ban hát tiếp tục góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình. Hội đồng được nghe MS Phan Vĩnh Cự tiếp tục giảng luận 2 phần còn lại của đề tài: “Khi Dân Sự Yêu Mến Chúa”; đầy tớ Chúa đã khích lệ hội đồng hãy “yêu mến anh em trong Chúa và yêu mến đầy tớ Chúa”. MSNC Y Dhun Mlô cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Qua thì giờ bồi linh, Mục sư Võ Thành Phê – Ủy Viên Mục Vụ TLH – cũng giải đáp một số thắc mắc về mục vụ của một số tôi tớ Chúa 

Kính xin quý tôi con Chúa gần xa tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa tại tỉnh Đăk Lăk ngày càng được dễ dàng hơn. Vì hiện nay, tại Đăk Lăk có tổng số tín hữu hơn 170.000 nhưng số Chi Hội chính thức chỉ có 41/340 Hội Thánh thì quá ít, do vậy mà ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt của Hội Thánh, trong đó có nhiều công tác xã hội mà các Hội Thánh muốn thể hiện theo Lời Chúa trong cộng đồng xã hội.

Hội đồng bồi linh tỉnh Đăk Lăk được bế mạc lúc 16 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phan Vĩnh Cự.

Một số hình ảnh:

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Quang cảnh

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Quang cảnh

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Các ban hát tôn vinh Chúa

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Các ban hát tôn vinh Chúa

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Các ban hát tôn vinh Chúa

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Các ban hát tôn vinh Chúa

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Các ban hát tôn vinh Chúa

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa và hướng dẫn mục vụ

TỈNH ĐĂK LĂK: HỘI ĐỒNG BỒI LINH MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO VÀ TRƯỞNG ĐIỂM NHÓM
Mục sư Võ Thành Phê giải đáp một số thắc mắc về mục vụ

Theo Thiên Ân
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like