Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Chúa Trời Công Chính Và Sự Đoán Xét Công Bình

Ngày 03 – Đức Chúa Trời Công Chính Và Sự Đoán Xét Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 2:1-16

1 Vậy, hỡi người kia, dù bạn là ai đi nữa, khi lên án người khác thì bạn không thể bào chữa cho mình được; vì trong khi lên án họ, bạn cũng tự lên án chính mình, bởi bạn lên án họ mà cũng làm các việc như họ. 2 Chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những ai làm những việc như thế là hợp với chân lý. 3 Hỡi người kia, khi bạn lên án người khác làm những việc như vậy mà chính bạn cũng làm, thì bạn tưởng rằng mình sẽ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? 4 Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài? Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao? 5 Nhưng tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ, là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ, 6 vì Ngài sẽ báo ứng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 7 Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời.8 Còn ai ích kỷ, không vâng phục chân lý, mà vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ. 9 Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng xuống cho mọi người làm ác, trước cho người Do Thái, sau cho người Hi Lạp. 10 Nhưng vinh quang, tôn trọng và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành, trước cho người Do Thái, sau cho người Hi Lạp. 11 Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả.

12 Những ai không có luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không có luật pháp mà hư mất; còn những ai có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị phán xét bởi luật pháp. 13 Vì chẳng phải người nghe đọc luật pháp được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng người làm theo luật pháp mới là người được xưng công chính. 14 Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. 15 Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. 16 Vào Ngày ấy, Đức Chúa Trời sẽ phán xét những việc thầm kín của loài người qua Đấng Christ Jêsus, theo như Tin Lành của tôi. 

Suy ngẫm và hiểu

Không một ai có thể tránh được sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Cho nên, cách duy nhất cho loài người đầy tội lỗi có thể sống là chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bằng việc ăn năn tội (c.1-5). Dựa vào Luật pháp và lương tâm, Đức Chúa Trời đoán xét mọi người tùy theo những việc làm của họ, bất kể là người Do Thái hay người ngoại. Nói cách khác, đối với những người theo chân lý trong việc làm tốt, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự sống đời đời. Đối với những kẻ coi thường chân lý và làm ác, sẽ có sự thịnh nộ và cơn giận dữ kinh khiếp (c.6-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ, khoan dung và kiên nhẫn. Người Do Thái đã không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lâu đoán xét sự gian ác của dân ngoại đến thế. Thực tế, Đức Chúa Trời cũng kiên nhẫn với người Do Thái. Theo đúng nghĩa, lý do khiến Đức Chúa Trời không đoán xét mọi người ngay lập tức là bởi vì Ngài chờ đợi để ban cho con người cơ hội ăn năn và tiếp nhận sự cứu rỗi. Chúng ta đang đáp lại với sự nhân từ và kiên nhẫn của Đức Chúa Trời như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Chẳng một ai có thể được công chính chỉ bằng cách nghe Luật pháp. Mặc dù chúng ta có đặc ân lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta không sinh trái của Lời Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta bằng đức tin thì chúng ta sẽ bị đoán xét như những kẻ không lắng nghe Lời Ngài.

Tham khảo   

2:1 Đức Chúa Trời không phán xét họ đơn giản chỉ vì họ đoán xét người khác, nhưng bởi vì họ phạm cùng những tội lỗi mà họ kết tội người khác (chính những việc, đặc biệt, những tội được đề cập trong 1:29–31). Tất cả mọi người không thể bào chữa được, không có ngoại lệ, đã phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

2:12 Tất cả sẽ bị phán xét theo chuẩn mực họ đặt ra. Người ngoại hư mất bởi vì tội lỗi của họ  (so sánh c.14–15) cho dù họ không có luật pháp. Người Do Thái không được miễn trừ sự phán xét, đơn giản là vì họ có luật pháp, bởi vì những người phạm luật sẽ bị phán xét theo sự vi phạm của họ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy giúp chúng con không xét đoán người khác bằng những tiêu chuẩn của con người của chúng con, nhưng xin hãy giúp chúng con sống vì Ngài, Đấng luôn đoán xét công bằng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 33-36

Bình Luận:

You may also like