Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Tận Hiến Của Một Phụ Nữ Và Sự Phản Bội Của Một Môn Đồ

Ngày 08 – Sự Tận Hiến Của Một Phụ Nữ Và Sự Phản Bội Của Một Môn Đồ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:1-16

1 Sau khi phán những lời ấy xong, Đức Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng: 2 “Các con biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên thập tự giá.”

3 Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe 4 để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Jêsus. 5 Tuy nhiên, họ nói: “Không nên ra tay trong dịp lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng.”

6 Khi  Đức Chúa Jêsus ở nhà Si-môn, một người phong hủi tại làng Bê-tha-ni, 7 có một phụ nữ đem một bình bằng ngọc đựng dầu thơm đắt tiền đến gần Ngài và đổ lên đầu Ngài trong lúc Ngài đang ngồi tại bàn ăn. 8 Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng: “Sao lãng phí như vậy? 9 Vì có thể bán dầu nầy lấy một số tiền lớn, đem giúp cho người nghèo.” 10 Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều nầy nên phán với các môn đồ: “Sao các con làm phiền người phụ nữ ấy? Người nầy đã thực hiện một việc tốt cho Ta. 11 Vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu. 12 Khi đổ dầu trên thân thể Ta, người phụ nữ ấy đã chuẩn bị cho việc chôn cất Ta. 13 Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào Tin Lành nầy được rao giảng thì việc người phụ nữ nầy đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người.”

14 Lúc ấy, có một người trong mười hai môn đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến gặp các thầy tế lễ cả 15 và nói rằng: “Các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp Người cho các ông?” Họ trả cho tên đó ba mươi miếng bạc. 16 Từ lúc ấy, Giu-đa tìm cơ hội để phản Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus lại nói tiên tri về sự chết của Ngài, trong khi những nhà lãnh đạo tôn giáo đã lên kế hoạch để giết Ngài (c.1-5).

Lúc này, Đức Chúa Jêsus đang ở nhà Si-môn, tại Bê-tha-ni và một người phụ nữ đã đổ dầu đắt tiền lên đầu Đức Chúa Jêsus. Khi đó các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã trách người phụ nữ này lãng phí dầu đắt tiền như thế, Đức Chúa Jêsus bảo họ người phụ nữ này thực ra đang chuẩn bị cho đám tang của Ngài, và Ngài khen cô ấy (c.6-13). Sau đó, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đã đi đến với những nhà lãnh đạo tôn giáo và nhận một số tiền đổi lại là việc giao nộp Đức Chúa Jêsus cho họ (c.14-16).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Jêsus đã bảo với các môn đồ về việc Ngài bị đóng đinh, mà Ngài đã nói tiên tri, sẽ xảy ra hai ngày sau đó, vào lễ Vượt Qua. Điều này cho thấy sự khổ nạn và sự chết của Đức Chúa Jêsus không phải là kết quả âm mưu của kẻ thù của Ngài, mà đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời và là kết quả của sự vâng theo ý Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Jêsus, Chiên Con đã dâng chính Ngài trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hình phạt của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-9 Các môn đồ đã tính toán việc lành của người phụ nữ này theo trị giá tài chính của thế gian và vì thế đã trở nên tức giận vì họ cho là lãng phí tiền bạc. Chúng ta hãy xem và tra xét xem liệu chúng ta có tính toán chi phí tài chính trước khi chúng ta phục vụ Chúa không.

Tham khảo

26:7 một người phụ nữ. Được xác định trong Giăng 12:3 Là Ma-ri, em gái của Ma-thê và La-xa-rơ. dầu thơm đắt tiền. “Cây cam tùng nguyên chất” (xem Mác 14:3; Giăng 12:3), một loại dầu thơm được sử dụng trong những việc long trọng của sự dâng hiến. Dầu của gia đình phổ biến hơn được sử dùng để xức cho khách, dùng làm thuốc và các mục đích khác.

26:9 khoản tiền lớn. Dầu thơm này có giá “hơn ba trăm đơ-ni-ê” (Mác 14: 5), gần bằng công lao động một năm đối với người lao động trung bình. Tình trạng nghèo đói lan rộng ở Y-sơ-ra-ên 26:14 một trong mười hai môn đồ. Sự bội bạc trong việc làm của Giu-đa tăng thêm bởi thực tế ông là một trong các sứ đồ được chọn của Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con là một cộng đồng của ân điển, những người không đoán xét hay chỉ trích những việc lành của những người khác. 

Bình Luận:

You may also like