Home Tin Lành Bài Toán Tội Ác

Bài Toán Tội Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có người còn tâm sự: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình ra nông nỗi này!”. Những người tù nói rằng khi bắt đầu vi phạm những luật lệ nhỏ nhoi, họ quyết tâm là sẽ thay đổi lối sống để sẽ không đi đến chỗ tai hại. Nhưng từ chuyện này dẫn đến chuyện khác, chứng nào vẫn tật nấy và càng ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Tỉnh ra đã thấy mình nằm trong tù với một án tù nhiều năm. Cuộc đời chán chường và tuyệt vọng bắt đầu.

Có một điều mà những người phạm tội không chịu suy nghĩ, đó là tội ác không bao giờ ngừng lại ở chỗ nhỏ nhoi và đơn sơ hầu như vô hại. Tội ác bao giờ cũng gia tăng.

Khi người nào vi phạm luật lệ của Chúa thì cũng vậy, định luật về tính cộng và tính nhân sẽ bắt đầu áp dụng. Một hồi, tất cả các phạm vi khác của đời sống ta sẽ bị tác hại. Chỉ có những người dại dột mới nghĩ rằng ta có thể giới hạn phạm vi của tội lỗi, nghĩa là chỉ phạm tội sơ sơ mà thôi. Tội sơ sơ đó sẽ tăng trưởng và trải rộng nếu không có biện pháp giải quyết tích cực.

Đây cũng là điểm Chúa Giê-xu nói đến khi Ngài bảo rằng: “Nếu mắt ta xui cho ta phạm tội, thì hãy móc mắt mà ném đi; hễ tay xui cho ta phạm tội thì hãy chặt tay đi.” Chúa có ý bảo rằng, đối với tội ác, phải có hành động dứt khoát, không tính toán dài dòng được.

Chúng ta không thể nào đùa dỡn với tội. Nếu không chịu ăn năn từ bỏ tội, thì cơ hội phạm tội sẽ tiếp diễn và những trừng phạt về tội ta sẽ nhận trong đau đớn tủi nhục.

Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Giải Cứu, chắc chắn bạn không thể thoát khỏi vòng vây của tội và nguyên tắc cộng và nhân sẽ áp dụng cho bạn cho đến khi bạn tuyệt vọng.

Xin hãy đến với Chúa Giê-xu để được thanh tẩy tội ác và trở thành con người mới. Chỉ có con đường này mới đưa ta ra khỏi chỗ phạm tội mà thôi.

Nguyễn Sinh – Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like