Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Nỗ Lực Buồn Bã Và Hoàn Toàn Thờ Ơ

Ngày 30 – Nỗ Lực Buồn Bã Và Hoàn Toàn Thờ Ơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 23:29-39

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, trang hoàng mả của những người công chính, 30 và nói: ‘Nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri.’ 31 Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. 32 Thế thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi! 33 Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được?

34 Vì vậy, Ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người nầy vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành kia, 35 để cho máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của A-bên cho đến máu

của Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng Nơi Thánh và bàn thờ. 36 Thật, Ta bảo các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế

hệ nầy.”

37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn! 38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế! 39 Vì Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’”

Suy ngẫm hiểu

Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si cố gắng phân biệt mình khỏi tổ phụ của họ, những người bắt bớ các đấng tiên tri trước kia, bằng cách trang hoàng các ngôi mộ của các đấng tiên tri. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng giống như tổ phụ của họ đã giết các đấng tiên tri, họ sẽ giết Đức Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài. Kết quả là họ sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm vì những cái chết của những người của Đức Chúa Trời (c.29-36).

Đức Chúa Jêsus khóc vì thành Giê-ru-sa-lem, cư dân của nó, đặc biệt các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đức Chúa Trời ban cho nhiều cơ hội cho họ quay trở lại, nhưng họ liên tục chối từ và quan trọng nhất là họ đã chối từ Đức Chúa Jêsus – cơ hội cuối cùng của họ (c.35-39).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.37-39 Đức Chúa Trời sai nhiều đấng tiên tri đến với dân Y-sơ-ra-ên để chăm sóc cho họ. Tuy nhiên, Y-sơ-ra-ên hoàn toàn thờ ơ với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bây giờ sự hủy diệt và sự tàn phá Y-sơ-ra-ên đến là kết quả của việc họ thờ ơ với tình yêu thương kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ ân điển Đức Chúa Trời ban cho và hãy tạ ơn trước khi quá muộn!

C.35-36 Đức Chúa Jêsus quy trách nhiệm về máu công bình của các đấng tiên tri, từ A-bên đến Xa-cha-ri (2 Sử ký 24:20), cho “dòng dõi này”. Dòng dõi này chối bỏ Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a.Thế hệ của chúng ta thì thế nào? Điều chúng ta có thể làm để đảm bảo rằng ánh sáng hy vọng của Đức Chúa Jêsus Christ luôn luôn cháy sáng trong thế hệ của chúng ta, là gì?

Tham khảo

23:29 mộ… mả. Nghệ thuật cho đám tang trở nên phong phú và đa dạng lúc này, với sự trang trí phổ biến mặt tiền của ngôi mộ, chỗ để hài cốt, và quan tài đá, cũng như tranh tường và các dòng chữ. 23:33 loài rắn… rắn độc. Thực sự những từ đồng nghĩa phóng đại tội của những nhà lãnh đạo tôn giáo này.

23:36 Thay vì đáp ứng với cơ hội đặc biệt, họ phải tiếp nhận Đấng Mê-si-a và tham gia vào Vương quốc Thiên đàng, những người theo tôn giáo của thế hệ này sẽ tiếp tục làm đổ máu công bình – bây giờ là máu của Đức Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài – và vì thế sẽ đối diện với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống như ánh sáng ngày nay như chúng con chào đón Chúa bằng sự thờ phượng và sự ngợi khen!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 20 – 22

 

Bình Luận:

You may also like