Browsing: buồn bã

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán rằng những người xây dựng và trang hoàng các ngôi mộ của các đấng tiên tri, sẽ giết Ngài, Đấng lớn hơn tất cả các đấng tiên tri, và vì thế họ sẽ đối diện kết quả là sự phán xét.