Home Tin Lành Khúc Quanh

Khúc Quanh

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi. 

Nhà văn ấy viết các câu này một vài tuần trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. Tiếc thay ông ta đã khước từ lời mời của một người bạn về việc tin nhận Chúa trước khi bước sang cõi bên kia vì có lẽ giữ mãi tâm trạng mà ông ta diễn tả qua mấy câu thơ khác trước đó là: 

“Ta thấy ta treo cổ dưới cành
Rất hiền giấc ngủ giữa rừng xanh
S
ao không, sao chẳng không là vậy
Khi chẳng còn chi ở khúc quanh.”

Khúc quanh đó chính là lúc ta nằm xuống hay ta bước sang thế giới bên kia. Nhà thơ cho rằng chẳng còn chi, thật ra còn rất nhiều. Đây không phải là việc tiên đoán, nhưng đã được bảo cho biết. Một sự thật đã được bảo cho biết và cần có lòng tin để nhận, còn tiên đoán thì phải chờ xem có việc có thật sự xay ra không đã. Tiên đoán có thể bị nghi ngờ, nhưng mặc khải về một sự thật có thể khó hiểu nhưng vẫn tin được. Khúc quanh của mỗi cuộc đời rồi sẽ đến, ta chỉ không biết lúc nào mà thôi. Nhưng sự thật là chắc chắn ta sẽ chết, không ai chối cãi hay biện minh gì cả.

Một sự thật khác là mỗi người sẽ đối diện với Đấng Tạo Hóa sau khi chết và sẽ bắt đầu cuộc sống vĩnh hằng. Chết là chết về thể xác, nhưng linh hồn bất diệt sẽ trở về với Thiên Chúa. Xin nhắc lại đấy không phải là một tiên đoán, nhưng là một mặc khải, một lời cảnh báo, một tin mừng cho những ai đã tin Chúa và tin buồn cho những ai vẫn chối từ.

Bạn thân mến, chúng tôi không tiên đoán về số phận của bạn như các nhà tướng số, nhưng xin thông tin rằng, nếu bạn tin nhận Chúa hôm nay thì bạn sẽ ở với Chúa khi bạn từ giã cõi đời này. Khúc quanh của đời người không phải là hư vô hay chốn tuyệt vọng, nếu ta biết tìm đến Chúa là Đấng đang chờ ta tại khúc quanh ấy.

Nguyễn Sinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like