Home Tin Lành Tin Chúa Và Thờ Cúng Thần Tượng

Tin Chúa Và Thờ Cúng Thần Tượng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Người vợ sau khi than khóc chồng và làm đám tang đầy đủ, đã thuê thợ chuyên môn  ướp xác chồng rồi để vào chiếc tủ bằng kính, đặt ngay hành lang trước khi bước vào phòng khách. Người chồng được ướp cẩn thận nên trong rất có thần sắc. Mỗi ngày cô vợ khi ra khi vào đều nhìn vào tủ chào hỏi người chồng đã chết, vì rất mực thương nhớ.

Một thời gian sau đó, cô vợ được hãng gởi sang Pháp làm việc và sống quen với đời sống ở Pháp. Tại đây cô gặp một người Ai-cập cũng trạc tuổi, và góa vợ, nên hai bên làm bạn với nhau. Sau một thời gian khoảng nửa năm, người ấy ngỏ lời xin cưới cô làm vợ. Phần thì trẻ tuổi, lại gặp người cùng xứ và cũng tài giỏi nên cô bằng lòng. Hai người làm lễ cưới tại Pháp vì vẫn còn phải làm việc tại đó.

Sau một thời gian, hai vợ chồng đổi về nước làm việc. Vì nhà cô vợ rất nguy nga, nên họ định sẽ sống trong căn nhà ấy.

Khi vào đến nhà, người chồng mới được vợ chỉ cho xem xác ướp của người chồng cũ trước khi vào bên trong.

Ngày hôm sau, người chồng mới bàn ngay với vợ là phải chôn ngay xác người chồng cũ, vì không thể có hai người chồng trong nhà cùng một lúc, dù người kia chỉ là xác ướp.

Người vợ phải chiều ý, mặc dù rất thương nhớ chồng cũ. Người ta lại tổ chức một cuộc an táng sơ sài cho cái xác ướp đã để trong nhà hơn năm năm trời.

Câu chuyện này minh họa cho việc tôn thờ Chúa của một số người, nhưng vẫn còn quyến luyến tập tục mê tín dị đoan cũ.

Một người không thể có hai chồng, một người chết và một người sống cùng ở trong một ngôi nhà, hay cuộc đời. Thì cũng vậy, nếu ai đã bằng lòng tin nhận Chúa thì việc thờ cúng thần tượng, mê tín dị đoan cần phải chôn vùi mãi mãi. Không thể vừa tin Chúa, lại vừa thờ ma lạy quỷ. Chúa không bao giờ ở chung nhà với ma quỷ hay thần tượng giả trá.

Ngay việc cúng thờ tổ tiên hay thần linh mà ta làm trước khi tin Chúa, cũng phải chôn vùi, nghĩa là bỏ hẳn đi, vì Đức Chúa Trời rất kỵ tà thần và những lối tôn thờ người chết hay các đấng thần linh nào khác mà con người sáng tạo ra.

Nguyễn Sinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like