Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Ẩn Dụ Về Cỏ Dại Và Lúa Mì

Ngày 23 – Ẩn Dụ Về Cỏ Dại Và Lúa Mì

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:24-30

24 Đức Chúa Jêsus phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. 25 Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: ‘Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’ 28 Chủ đáp: ‘Một kẻ thù đã làm điều ấy.’ Các đầy tớ thưa rằng: ‘Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?’ 29 Chủ đáp: ‘Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì thu trữ vào kho của ta.’”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus giải thích Vương quốc Đức Chúa Trời cho các môn đồ của Ngài bằng một ẩn dụ khác. Người chủ của một cánh đồng ra lệnh cho những người đầy tớ gieo giống tốt trên cánh đồng của ông. Nhưng một hôm, cỏ dại cũng mọc lên trong cánh đồng. Khi những người đầy tớ thấy điều này thì hỏi ông chủ việc gì đang diễn ra. Người chủ bảo họ rằng một kẻ thù đã đến và gieo cỏ dại khi họ đang ngủ. Những người đầy tớ xin chủ cho họ thu gom những cây cỏ dại, nhưng người chủ bảo họ hãy đợi cho đến mùa thu hoạch, bởi vì lúa mì cũng bị nhổ đi chăng. Sau đó người chủ nói rằng khi mùa gặt đến, cỏ dại sẽ bị đốt đi và lúa mì sẽ được thu hoạch về kho vựa của ông (c. 24-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 29-30 Đức Chúa Jêsus ra lệnh không nhổ cỏ dại cho đến mùa thu hoạch. Điều này là bởi vì quan trọng hơn đối với Chúa, đó là không làm mất bất cứ cây lúa mì nào, hơn là việc gia tăng mùa gặt bằng cách nhổ đi cỏ dại. Chúng ta hãy biết ơn vì ân điển của Chúa, Đấng dõi theo vì sự an toàn của dân Ngài và chăm sóc cho chúng ta cho tới khi chúng ta được tiếp rước đến Vương quốc Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 24-26 Cỏ dại là do Sa-tan (các lực lượng của Sa-tan) gieo, trông giống lúa mì (các con cái Đức Chúa Trời). Khó phân biệt hai phía. Vì để phân biệt lúa mì khác với cỏ dại, chúng ta phải bám vào chỉ Lời của lẽ thật mà thôi và sống bằng điều đó.

Tham khảo

13:24 Vương quốc Thiên đàng có thể được ví sánh với. Đức Chúa Jêsussử dụng những kinh nghiệm phổ biến khác nhau để mô tả sự đến và công việc của Vương quốc. So sánh “Vương quốc Thiên đàng giống như” (c. 31, 33, 44, 45, 47; 20:1; xem thêm 18:23; 22:1; 25:1).

13:25-30 Cỏ dại (số nhiều của từ Hy-lạp Zizanion, chỉ có ở đây trong Tân Ước) có lẽ là cỏ lùng, một loại cỏ dại có những hạt màu đen có độc tố, trông giống như lúa mì khi còn non, nhưng sẽ dễ dàng phân biệt khi nó đã lớn. Bất cứ nỗ lực nào muốn nhổ cỏ dại cũng sẽ gây nguy hiểm cho lúa mì, bởi vì rễ của cỏ dại đan xen vào rễ của lúa mì.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con gớm ghiếc sự bất công và sự ác, nhưng không trả thù bằng điều ác. Xin hãy giúp chúng con hành động trong sự tốt lành bằng sự nín nhịn.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 21-23

Bình Luận:

You may also like