Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Mở Mang Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Sự Mở Mang Vương Quốc Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:31-43

31 Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. 32 Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó.” 33 Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: “Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên.”

34 Đức Chúa Jêsus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. 35 Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri: “Ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ, Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian.”

36 Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Jêsus vào nhà. Các môn đồ đến, thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con.” 37 Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người; 38 đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng; cỏ lùng là con cái quỷ dữ; 39 kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. 40 Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; 41 Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, 42 rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus so sánh Vương quốc Đức Chúa Trời với hạt cải và men. Điều này có nghĩa là cho dù Vương quốc Đức Chúa Trời có thể trông nhỏ bé và yếu ớt, nhưng nó sẽ trở nên to lớn không thể hình dung được và mang lại cuộc cách mạng cho thế giới này như một sự ảnh hưởng to lớn trong tương lai (c. 31-33).

Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh một lần nữa rằng sự dạy dỗ của Ngài qua các ẩn dụ là để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Cựu Ước. Còn nữa, Đức Chúa Jêsus giải thích cho các môn đồ của Ngài ẩn dụ về cỏ dại (13:24-30) và cảnh báo họ về sự đoán xét kinh khiếp sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng (c. 34-43).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 40-42 Đức Chúa Trời sẽ đoán xét đường lối của những người ác và ném họ vào lửa hủy hoại và chết chóc. Ngày nay, những người thuộc Vương quốc Đức Chúa Trời và con cái của thế gian này có thể khó phân biệt. Tuy nhiên, khi thời kỳ thu hoạch đến, Đức Chúa Trời sẽ phân rẽ dân sự của Ngài khỏi những con cái của ma quỷ. Khi đó những thợ gặt sẽ gom cỏ dại lại và đốt chúng đi,  Đức Chúa Trời sẽ phán xét những kẻ ác theo điều họ đã làm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 31-33 Vương quốc Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jêsus gieo bằng những hạt nhỏ bé, đã phát triển và hiện nay đầy dẫy trên thế giới này. Chức vụ của Vương quốc Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thực hiện, có thể dường như nhỏ bé và khiến xấu hổ như hạt cải và men, nhưng chúng ta không được bỏ cuộc. Vương quốc Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục phát triển thậm chí cả hiện nay!

Tham khảo

13:38 Ẩn dụ mô tả công việc của Vương quốc Đức Chúa Trời ở thế gian hơn là chỉ ở trong Hội Thánh. Kẻ thù của Vương quốc (cỏ dại) sẽ luôn đồng tồn tại với con cái của Vương quốc (hạt giống tốt) trong thời đại này. 13:39-40 mùa gặt. Sự phán xét sẽ đến cùng việc Con Người quay trở lại vào lúc cuối cùng của thời đại để thiết lập Vương quốc của Ngài cách được nhận biết một cách trọn vẹn.

13:41-42 lò lửa…khóc lóc và nghiến răng. Sự mô tả điển hình của Đức Chúa Jêsus về sự phán xét đời đời trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ (so sánh 8:12; 13:50; 22:13; 24:51; 25:30). 13:43 Những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời, vì thế phản chiếu phần nào đó sự chói sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời (so sánh Ê-xê-chi-ên 34:35; Đa-ni-ên 12:3; Ma-thi-ơ 17:2; 1Cô-rinh-tô 15:49).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con bám vào Phúc Âm cho đến cuối cùng và xin hãy giúp cho chúng con sống bằng điều đó.

 

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 24-27

Bình Luận:

You may also like