Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Hãy Vào Cổng Hẹp

Ngày 01 – Hãy Vào Cổng Hẹp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 7:13-20

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. 14 Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.”

15 “Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé. 16 Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? 17 Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành; còn cây độc thì sinh trái độc. 18 Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. 19 Bất cứ cây nào không sinh trái lành, thì bị đốn và ném vào lửa. 20 Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán bảo những người thuộc Vương quốc Thiên đàng vào “cổng hẹp” đi đến “con đường hẹp”. Có thể đó là một con đường khó khăn, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống (c.13-14).

Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus cảnh báo họ tránh những sự dạy dỗ của những tiên tri giả, những người không dạy lẽ thật. Đó là bởi vì những sự dạy dỗ của họ thông minh đến nỗi có thể nhầm là sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus (Phúc Âm). Để nhận biết các tiên tri giả, chúng ta phải nhìn thấy bông trái đời sống của họ. Vì thế, Đức Chúa Jêsus phán rằng mặc dầu sự dạy dỗ của họ có dường như hợp lệ, nhưng nếu họ không sống một đời sống công bình, họ là những tiên tri giả (c. 15-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 19-20 Đức Chúa Trời phán xét những tiên tri giả. Cho dù họ đội lốt chiên và tiến hành mục vụ che giấu nhân dạng thật của mình, họ không thể lừa gạt được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ lột trần nhân dạng thật của họ và phán xét họ. Điều này cũng áp dụng đối với những người thuộc Vương quốc Thiên đàng. Nói cách khác, nếu những người thuộc Vương quốc Thiên đàng không sinh bông trái trong đời sống của mình, thì cho dù họ tuyên xưng đức tin của mình như thế nào, Đức Chúa Trời cũng sẽ chất vấn họ. Việc sinh bông trái trong đời sống của chúng ta như thế nào? Nếu chúng ta không có bông trái, chúng ta phải tìm kiếm đời sống sinh bông trái.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 15 Những tiên tri giả cám dỗ và dẫn chúng ta vào con đường rộng và dễ dàng. Hãy chỉ lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta sẽ không bị chao đảo bởi những sự dạy dỗ sai lầm.

Tham khảo

7:13-14 Cổng hẹp. Con đường đến sự sống đời đời là “hẹp”, điều chỉ qua một mình Đức Chúa Jêsus. Dẫu rằng con đường khó khăn, những ai chọn con đường dễ dàng (bằng cách tìm kiếm sự nhất trí của con người hơn là Đức Chúa Trời) sẽ thấy con đường dễ dàng dẫn đến sự hủy hoại cuối cùng đến sự đoán phạt và sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời.

7:15-20 Hãy nhận biết các tiên tri giả. Bằng việc duy trì sự quân bình trước để không đoán xét (c. 1-5), tuy nhiên cũng không được tiếp nhận một cách ngây thơ (c.6), Đức Chúa Jêsus dạy các môn đồ Ngài rằng họ phải khôn ngoan nhận biết khi những người tự xưng là tiên tri đến giữa vòng họ.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp các Hội Thánh của đất này bước đi con đường hẹp bằng cách mang sự đau đớn tại thập tự giá.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 11-14

Bình Luận:

You may also like