Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Mối Quan Hệ Đúng Đắn

Ngày 31 – Mối Quan Hệ Đúng Đắn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 7:1-12

1 “Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. 2 Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy. 3 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao con có thể bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.”

6 “Đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo, e chúng chà đạp dưới chân, và quay sang cắn xé các con chăng.

7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. 8 Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở. 9 Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? 10 Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng? 11 Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?

12 Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đã phán bảo họ đừng xét đoán những hành động sai trái của người khác. Ngài chỉ ra điều này cho những người khoan dung đối với hành động sai trái của riêng họ, nhưng lại nghiêm ngặt đối với những hành động sai trái của người khác (c.1-5).

Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng những người không biết giá trị của ngọc trai (Phúc Âm) sẽ không nhận được nó. Tuy nhiên, đối với những người đã biết giá trị và tìm kiếm nó, Đức Chúa Cha sẽ ban cho họ những điều quý giá hơn nữa (c.6-11).

Sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus về việc phục vụ những người khác từng được gọi là Nguyên Tắc Vàng – Đức Chúa Jêsus đã dạy họ hãy đối xử với người khác theo cách mà họ mong muốn được đối xử (c.12)

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Những người thuộc về Nước Thiên đàng không được chỉ trích hay kết tội hoặc chê trách những người khác. Điều này không có nghĩa là không đoán xét người khác vì việc tốt hay xấu của họ, nhưng đừng đánh mất sự nhân từ khi đoán xét người khác. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đã nhân từ với chúng ta về sự yếu đuối và lỗi lầm của chúng ta trước mặt Ngài. Chúng ta cũng phải nhân từ đối với những người yếu đuối hơn chúng ta.

C.12 Những người sống bằng ân điển của Đức Chúa Trời phải có khả năng đối xử với những người lân cận của họ như họ mong muốn được đối xử. Ngoài ra, không được làm các việc lành với bất kỳ sự trông mong sự đền đáp nào, nhưng phải thực hành bằng tình yêu thương. Hãy nhớ những Lời chân lý này và hãy cố gắng áp dụng chúng cho ai đó quanh chúng ta ngày hôm nay.

Tham khảo   

7:6 Trong thế giới cổ đại, chó sống trong tình trạng bẩn thỉu và bới tìm thức ăn trên đường phố (Thi Thiên 59:14-15). Người Do thái xem chúng là không sạch và dùng thuật ngữ này để mô tả những người bị loại trừ hay những kẻ thù của cộng đồng theo giao ước Y-sơ-ra-ên (so sánh với.I Sa-mu-ên 17:43; Thi Thiên 22:16; Châm ngôn 26:11).

7:7-11 Hãy xin. Các môn đồ nên đến với Đức Chúa Trời trong sự hạ mình và sự nhận biết nhu cầu. Hãy tìm kiếm liên kết lời cầu nguyện của một người với hành động có trách nhiệm trong việc theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy gõ cửa gợi lên sự kiên trì. Các môn đồ phải cầu nguyện không thôi, tin chắc rằng Cha họ sẽ chu cấp điều tốt nhất cho họ, tùy theo sự tể trị tối thượng và ý muốn nhân từ của Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con là một cộng đồng thánh khiết bằng cách bày tỏ sự nhân từ của Đức Chúa Trời cho nhau.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 8-10

Bình Luận:

You may also like