Browsing: nhỏ hẹp

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán rằng cho dù cuộc sống của những người thuộc Vương quốc Thiên đàng là một chặng đường được phước, nhưng nó không bao giờ là con đường bằng phẳng và dễ dàng.